Jaunumi

7. augustā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska tikās ar Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) vadību un Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, VARAM, Aizsardzības ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjiem.

Augsta līmeņa tikšanās mērķis bija izvērtēt Latvijas un EKA sadarbību saskaņā ar 2013.gada 15.martā noslēgto Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, Latvijai kļūstot par EKA sadarbības valsti. Līguma mērķis ir atbalstīt Latvijā ar kosmosa nozari saistītu tehnoloģiju pielietojumu, zinātnes un komercdarbības attīstību, tādējādi nodrošinot attīstības finansējumu Latvijas spēcīgākajiem ar kosmosa nozari saistītajiem zinātniskajiem institūtiem un komercsabiedrībām.

EKA direktors industrijas un iepirkumu politikas jautājumos Ēriks Morels de Vestgavers (Eric Morel De Westgawer) pozitīvi novērtēja Latvijas sniegumu sadarbības valsts statusā un atzina Latvijas potenciālu iekļūt Eiropas un pasaules kosmosa industrijas tirgū.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska pauda gandarījumu par Latvijas zinātnisko institūtu un augsto tehnoloģiju uzņēmumu pētniecisko izcilību un inovatīvo kapacitāti, īstenojot augstas sarežģītības kosmosa tehnoloģiju projektus sadarbībā ar EKA un Eiropas kosmosa industriju un tādejādi sniedzot ieguldījumu augstākas pievienotās vērtības tautsaimniecības attīstībai Latvijā.

Esošā veiksmīgā sadarbība un iestrādnes ļauj izvērtēt Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūrā nākamajā līmenī - asociētās dalībvalsts statusā. Par iespējamajiem Latvijas sadarbības scenārijiem ar EKA tiks sagatavots informatīvais ziņojums, ko IZM iesniegs Ministru kabinetā tālākas kosmosa nozares sadarbības stratēģijas veidošanai no 2020.gada.

Ar kosmosa saistīto industriju attīstībā Latvijā pašlaik ir ieguldīti 5 072 304 eiro, kopumā finansējot 39 projektus EKA programmās. Šobrīd ir atvērts sestais kosmosa tehnoloģiju konkurss, kas nākotnē palielinās realizējamo projektu skaitu.

attels