Latvijas Jūras akadēmija

Latvijas Jūras akadēmija (LJA), apvienojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), saglabās savu nosaukumu, identitāti, studiju programmas un tradīcijas. Valdība 2022. gada 5. jūlijā pieņēma lēmumu par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) pievienošanu (RTU) struktūrvienības statusā. Apvienošanas mērķis ir saglabāt autonomu jūrniecības izglītības sistēmu, kā arī veicināt resursu koplietošanu un optimizāciju augstākās izglītības sistēmā.

Jūrniecības jomas izglītības konsolidācija ļaus izveidot pārdomātu un efektīvu jūrniecības izglītības sistēmu Latvijā. Ņemot vērā jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmu un profesijas specifiku arī turpmāk jūrniecības jomas izglītību nodrošinās LJA, LJA Jūrskola un Liepājas Jūrniecības koledža.

RTU ir vienīgā inženiertehniskā valsts augstskola Latvijā, kuras profils studiju, pētniecības un infrastruktūras attīstības ziņā var nodrošināt augstvērtīgus apstākļus jūrniecības nozares speciālistu sagatavošanai visās izglītības pakāpēs.  Kļūstot par RTU zinātnes universitātes ekosistēmas daļu, LJA kā autonoma struktūrvienība saglabās savu nosaukumu - Latvijas Jūras akadēmija, kā arī savas identitātes pazīmes un tradīcijas.

Kristīne Carjova, LJA rektore: "Latvieši ir jūrasbraucēju tauta – mūsu absolventi ir visā pasaulē pieprasīti profesionāļi darbam jūrā un krastā. LJA arī turpmāk sagatavos augsta līmeņa speciālistus, nodrošinot profesijas ilgtspēju. Pēc LJA integrācijas RTU tiks nodrošināta visu studiju līgumu nepārtrauktība – LJA studentiem studiju process turpināsies ierastajā kārtībā. Ierastajā kārtībā turpinās arī uzņemšana jaunajam mācību gadam gan LJA, gan LJA Jūrskolā, kur jaunieši var uzsākt ceļu uz jūrnieka karjeru jau pēc 9. klases – topošajiem studentiem ir iespēja iesniegt dokumentus līdz 22. jūlijam."

Vladimirs Dreimanis, Liepājas Jūrniecības koledžas direktors: “Liepājā ir spēcīgas jūrniecības tradīcijas, mūsu absolventiem ir labi apmaksāts darbs un iespējas profesionālai karjerai starptautiskā vidē. Pēdējos gados esam daudz investējuši mācību vides modernizācijā, lai mācību procesā būtu pieejamas jaunās paaudzes tehnoloģijas. Koledžā uzņemšanas process turpinās līdz 30.jūlijam”

Integrācijas veiksmīgai norisei un LJA autonomijai jūrniecības izglītības nodrošināšanā būtisks būs nozares atbalsts un stratēģiskā uzraudzība, tāpēc ir paredzēts veidot LJA Jūrniecības padomi, kuras sastāvā darbotos pārstāvji no LJA, RTU,  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Satiksmes ministrijas, Latvijas Jūras administrācijas un jūrniecības nozares. Jūrniecības padomes uzdevums būs noteikt LJA tālāko stratēģisko attīstību, tostarp sekot Sadarbības līguma izpildei, savukārt IZM monitorēs Sadarbības līguma ieviešanas procesu, lai apzinātu šī reorganizācijas modeļa stiprās un vājās puses, kā arī nepieciešamības gadījumā veiktu uzlabojumus.