Zinātnes komunikācija
Zinātnes kalendāra zinātnieku kopbilde

2024. gada 8. janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) teātra mājā "Zirgu pasts" notika kalendāra un izstādes “Zinātne Latvijai 2024” atklāšana. Kalendārs un izstāde vēsta par 12 Latvijas pētniekiem un pētniecēm no dažādām paaudzēm, zinātnes nozarēm un zinātniskajām institūcijām.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veidotais kalendārs un izstāde ir stāsts par 12 aizrautīgām, izcilām savā nozarē un neierobežota radošuma apveltītām personībām. Zinātnieki ar saviem pētījumiem palīdz rast risinājumus globāliem izaicinājumiem un ikdienas problēmām, darbojoties tādās jomās kā heterogēnas vienčipa sistēmas un to programmēšana, inovatīvi polimēri, litija un nātrija jonu bateriju materiāli, satelītdati un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, molekulārā ģenētika un funkcionālā genomika, fluora un supramolekulārā ķīmija, zemes resursu un ainavu ilgtspējīga pārvaldība, radošā uzņēmējdarbība, ilgtspējīgu materiālu pielietojums iepakojumos, notekūdeņu monitorēšana un attīrīšana.

Kalendāra un izstādes atklāšanā, uzrunājot zinātniekus un zinātnes nozares kolēģus, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsvēra: “2024. gada kalendārs “Zinātne Latvijai” ir par Latvijas zinātnes pēctecību, turpinātību. Tajā ir pārstāvētas dažādas zinātnieku paaudzes, nozares un zinātniskās institūcijas, tādējādi parādot Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību. Šī gada kalendārs ir vizuāli ļoti baudāms. Kalendāram caurivijas horizonta klātesamība. Zinātne ir brīvība. Tā ir telpa ar nesasniedzamu horizontu, kur atklāt arvien jaunas lietas un parādības. Un tā vidū – zinātnieki, cilvēki, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, kas ir daudz lielāki par viņiem pašiem. Šogad atklāšanas pasākums notika radošā vietā – LKA “Zirgu pastā”, vietā, kur mācās topošie aktieri. Domāju, ka arī šis ir diezgan zīmīgi, jo zinātne pati ir ļoti radošs process un tikpat liels radošums ir nepieciešams, lai mēs visi kopā stāstītu sabiedrībai par mūsu zinātnieku sasniegumiem, atklājumiem un izgudrojumiem.”

LKA telpās izstāde būs apskatāma līdz 31. janvārim, savukārt pēc tam visa gada garumā izstāde ceļos uz dažādām Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām un citām sabiedriskām vietām. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja ne tikai aplūkot zinātnieku portretus, bet savā viedtālrunī ar QR koda palīdzību noskatīties arī trīs minūšu garu video stāstu par katru no pētniekiem. Šī gada zinātnes personības:

 • Dr. oec. Ieva Zemīte (Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta asociētā profesore un vadošā pētniece);
 • Dr. sc. comp. kandidāte Ilze Bargā (Satelītdatu analītiķe un satelītdatu pielietojuma programmu izstrādātāja, pētniece);
 • Ph. D. Miķelis Kirpļuks (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks);
 • Dr. geogr. Pēteris Lakovskis (Agroresursu un ekonomikas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs un Bioekonomikas nodaļas vadītājs);
 • Dr. biol. Vita Rovīte (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Molekulārās un funkcionālās genomikas zinātniskās grupas un Latvijas Nacionālās biobankas vadītāja);
 • Prof. Mārcis Auziņš (Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, Lāzeru centra vadītājs);
 • Dr. med. Linda Gailīte (Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece, Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas vadītāja);
 • Ph. D. Brigita Dejus (Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorijas vadošā pētniece);
 • Dr. chem. Jānis Veliks (Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, Organiskās sintēzes laboratorijas vadītājs);
 • Dr. sc. ing. Rihards Novickis (Elektronikas un datorzinātņu institūta Iegulto shēmu un sistēmu laboratorijas vadītājs, iepriekš – Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks);
 • Dr. phys. Gints Kučinskis (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas vadītājs);
 • Dr. sc. ing. Sandra Muižniece-Brasava (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore un vadošā pētniece).

Kalendāru un izstādi “Zinātne Latvijai” IZM veido jau septīto gadu. Aktivitāte tiek īstenota ERAF projekta “Efektīvāka un viedāka Latvijas zinātnes politikas ieviešana un vadība” ietvaros. Zinātnes kalendārs tika izstrādāts sadarbībā ar dizaina servisa aģentūru “Ozols Ir”, fotogrāfi Ivetu Gabaliņu un video režisoru Kristapu Mozgiru.

Šī un iepriekšējo gadu “Zinātne Latvijai” video stāsti

ES un Nacionālā attīstības plāna logo