IKT projekta koordinatore

Latvijas Nacionālās sporta padomes kārtējā sēdē padomes locekļi izskatīja jautājumu par sporta nozarei plānoto finansējumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz nozari un nodrošinātu nozares ilgtspēju. Tāpat Sporta padome lēma par sporta organizācijām 2020. gadā piešķirtā finansējuma izmantošanas kārtību un nosacījumiem, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ atceltos sporta pasākumus.

Uzklausot biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”, “Latvijas Sporta federāciju padome” un Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, padome nolēma atbalstīt priekšlikumu pārskatīt sporta organizācijām no 2020. gada valsts budžeta programmas “Sports” piešķirto līdzekļu izlietošanas mērķus un ļaut finansējumu izmantot sporta organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai. Piešķirto finansējumu sporta organizācijas varēs izmantot citiem mērķiem, līdzekļus pārdalot atbilstoši attiecīgās sporta organizācijas izvirzītajām budžeta prioritātēm. Tāpat katrs gadījums būs jāvērtē individuāli, kā arī jāievēro vairāki citi nosacījumi.

Padome arī vienojās par konkrētiem mērķiem, kam būtu novirzāms sportam plānotais finansējums 5 milj. eiro apmērā Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai. Atbalsts plānots olimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai, tehniskā atbalsta programmām olimpiskajiem individuālajiem sporta veidiem, kā arī atzīto sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai. Tāpat atbalsts paredzēts paralimpiskā un pielāgotā sporta attīstībai, kā arī sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Papildu finansējumu plāno arī piešķirt, lai stabilizētu finanšu situāciju kapitālsabiedrībās, kurās IZM ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī Latvijas Olimpiskā komitejas īpašumā esošajā Olimpiskajā sporta centrā Rīgā.

Tāpat padome vienojās, kā sadalāmas 2020. gada valsts sporta budžetā paredzētās investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai 2,6 milj. eiro apmērā. Atbalstu plānots sniegt valsts pārvaldībā esošo sporta bāzu attīstībai – Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma rekonstrukcijai, Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei pirms plānotās iestādes akreditācijas, Sporta centra “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšanai, Sporta centra “Kleisti” jumta remontam, kā arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieglatlētikas manēžas rekonstrukcijas projekta izstrādei.

Plānots, ka 17. jūnija Sporta padomē atbalstītie lēmumi tiks izskatīti Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija sēdē.