Trešdien, 2021. gada 15. septembrī, notiks kārtējā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā tiks apspriesti plānotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru.

Šobrīd noteikumi paredz, ka par izcīnītajām medaļām individuālajos sporta veidos olimpiskajās spēlēs  sportistam,  viņa treneriem, sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajai sporta federācija naudas balva kalendārā gada laikā var tikt piešķirta tikai par vienu (augstāko) sasniegumu, kā vienīgo izņēmumu paredzot sportistu sasniegumus olimpiskajās spēlēs, par kurām naudas balva var tikt piešķirta par katru no sasniegumiem. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi grozījumu noteikumos, lai arī par sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs, līdzīgi kā par sasniegumiem olimpiskajās spēlēs, naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā var tikt piešķirta par katru no sasniegumiem.

Padome uzklausīs arī aktuālo informāciju par Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanu. Šis projekts tiek īstenots ar mērķi attīstīt parasporta nākotni, veicinot bērnu, jauniešu un pieaugušo iedzīvotāju ar invaliditāti iespējas iesaistīties sporta aktivitātēs, gādāt par savu veselību un iesaistīties darba tirgū.