Sports
sporta zāle

Šodien, 2022.gada 11.augustā, notika Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde. Padome pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sniegto informāciju un pamatojumu plānotajām izmaiņām valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtībā no 2023. gada 1. janvāra, kā arī informāciju par IZM izstrādātā informatīvā ziņojuma „Par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no 2023. gada 1. janvāra” un trīs saistītos Ministru kabineta (MK) noteikumu un rīkojuma grozījumu saskaņošanas gaitu.

Reformas mērķis ir nodrošināt, ka jebkura Latvijā atzītā sporta federācija valsts budžeta finansējumu saņem no vienas organizācijas (biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome”) ar vienu līgumu, tādejādi novēršot konstatētos trūkumus sporta nozares finansēšanas modelī, kā arī stiprināt atzītās sporta federācijas lomu sporta veidam paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārvaldībā. Tādejādi visos jautājumos, kas skar olimpisko un neolimpisko sporta federāciju (gan individuālajos, gan komandu sporta veidos) finansēšanas jautājumus un intereses, valstij būtu viens sadarbības partneris – biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”. Galīgo lēmumu par sporta nozares finansēšanas pārvaldības reformu pieņems Ministru kabinets.

Latvijas Nacionālā sporta padome novērtēja pozitīvi un aicināja MK iespējami drīzā laikā atbalstīt starpinstitūciju darba grupā izstrādāto un IZM virzīto regulējumu, kas pilnveido profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtību un kritērijus. Piedāvātais modelis paredz ieviest mehānismu, kas nodrošina valsts finansēto pedagoģisko likmju apjomu vismaz iepriekšējā gada līmenī tām sporta skolām, kas izpildījušas MK noteikumos paredzētos rezultativitātes kritērijus un saglabājušas vai palielinājušas izglītojamo un grupu skaitu. Piedāvātais regulējums motivē sporta skolu administrāciju sasniegt kvalitātes kritērijus un ļauj  rēķināties ar noteiktu finansējumu, veicot mācību-treniņu grupu komplektēšanu, kā arī lemjot par jaunu izglītojamo uzņemšanu. Līdztekus minētājām izmaiņām, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzēts par 10 procentiem palielināt sporta sacensībām atvēlēto stundu skaitu nedēļā.

Sēdē nolēma aicināt MK  no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Latvijas Basketbola savienībai finansējumu 123 053 EUR apmērā Ukrainas nacionālās basketbola izlases atbalstam, lai tā sagatavotos un piedalītos 2023.gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra šī gada augusta spēļu ciklā. Tāpat no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” padome aicināja MK piešķirt 9 000 EUR Latvijas Peldēšanas federācijai saistībā ar pasaules čempionāta peldēšanā 25 metru peldbaseinā pārcelšanu no Krievijas Federācijas uz Austrāliju, kā arī 10 286 EUR Latvijas Tenisa savienībai ar Deivisa kausa sacensību ar Dominikānas Republikas izlasi organizēšanu Latvijā saistīto izdevumu segšanai.

Padome arī atbalstīja Latvijas Orientēšanās federācijas ieceri par 2023. gada Eiropas čempionāta orientēšanās ar slēpēm, pasaules junioru čempionāta orientēšanās ar slēpēm un Eiropas jauniešu čempionāta orientēšanās ar slēpēm organizēšanu Latvijā (Madonā).

Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde notika attālināti, un to vadīja padomes priekšsēdētaja vietnieks, finanšu ministrs Jānis Reirs.