OECD Pedagogiem
samits

Šonedēļ, no 11.maija līdz 13.maijam, Spānijas pilsētā Valensijā norisinās starptautiskais samits par skolotāja profesiju, ko organizē OECD un Education International sadarbībā ar Spānijas Izglītības un profesionālās izglītības ministriju. Pasākumā piedalās OECD dalībvalstu valdību pārstāvji, izglītības darbinieku arodbiedrību vadītāji un izglītības jomas profesionāļi.

No Latvijas pasākumā piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere, LIZDA pārstāves Irina Avdejeva un Dita Štefenhagena, kā arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela. Šogad samits ir veltīts pedagoģiskajam potenciālam saistībā ar digitālo tehnoloģiju izmantošanu izglītībā, izglītības sistēmas kā virzītājspēku iekļaujošākām kopienām un sabiedrībām, kā arī skolotāju un skolu lomai ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšanā.

Uzrunājot samita dalībniekus, B.Bašķere uzsvēra Latvijas paveikto, lai veicinātu izglītības procesa digitalizāciju un digitālo prasmju attīstību, gan modernizējot pedagogu izglītības programmas, gan ieviešot jauno izglītības saturu. Savā uzrunā B.Bašķere arī atzīmēja, ka nākotnes sabiedrību raksturo arvien pieaugoša individualizācija, līdz ar to izglītības sistēmām ir jārod risinājumi, kas vērsti uz katra bērna, jaunieša un pieaugušā zināšanu un prasmju attīstību. Tādēļ viens no Latvijas izglītības mērķiem nākamajos 7 gados ir iekļaujošas pieejas nodrošināšana visos izglītības līmeņos. Latvija pauda atbalstu samitā izvirzītajām diskusiju tēmām, uzskatot, ka tās ir nozīmīgas un aktuālas Latvijas izglītības politikas veidošanai.

Samita ietvaros katru gadu tiekas OECD dalībvalstu nozares ministri, arodbiedrību līderi un jomas profesionāļi, lai diskutētu par skolotāja profesijai aktuālām tēmām un iepazītos ar dalībvalstu labo praksi. Katru gadu samita laikā dalībvalstis definē trīs apņemšanās par paveicamo gada laikā un nākamā samita laikā atskaitās par izpildi un padarīto.

Tā kā šogad samits norisinās Spānijā, tā dalībniekiem papildus ir dota iespēja apmeklēt virkni Spānijas izglītības iestāžu, kas aktīvi līdzdarbojas pedagogu sagatavošanā.