Jaunumi

SpaceExpoInsideIzglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas uzņēmumus un zinātniskos institūtus piedalīties Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektu konkursā kosmosa tehnoloģijās. Projektus pieteikt ir iespējams līdz šā gada 30.novembrim.

Projektiem kopējais pieejamais finansējums ir 800 000 eiro. EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projektu programmā plānots atbalstīt projektu īstenošanu šādās aktivitātēs:
- lidojumu aparatūras/izstrādājumu (flight hardware) aktivitātes, kas saistītas ar EKA misijām;
- pētniecības un attīstības aktivitātes, kas saistītas ar produktu vai tehnoloģiju (aparatūra vai programmatūra) izstrādi;
- kosmosa pielietojumi, produkti un pakalpojumi izmantojot esošo kosmosa infrastruktūru vai tādu kura drīzumā būs operatīva;
- sagatavošanās aktivitātes (pētījumi, priekšizpētes, lietotāju vajadzības vai tirgus izpētes) lai atbalstītu nacionālo konkurētspēju EKA programmās kurās Latvijai nākotnē var būt interese piedalīties;
- informatīvās un izglītības aktivitātes.

Atbalstītie projekti pilnā apmērā tiks finansēti no Latvijas iemaksām EKA ESVP budžetā. Ar konkursa dokumentāciju var iepazīties EKA informatīvajā sistēmā: http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6744.

ESVP programmas mērķis ir veicināt un atbalstīt ar kosmosa nozares saistītu tehnoloģiju, pielietojumu, zinātnes un komercdarbību attīstību, lai pēc pieciem gadiem Latvija varētu pievienoties EKA konvencijai kā pilnvērtīga EKA dalībvalsts. Projektu konkurss tiek rīkots saskaņā ar 2013.gada 15.martā noslēgto Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību.