Izglītība Pedagogiem Skolēniem Vecākiem
RBS

Lai nodrošinātu mūsdienīgas un pasaules līmenī atzītas metodikas izmantošanu padziļinātā kursa Programmēšana II apgūšanai un stiprinātu skolēnu un skolotāju digitālo kompetenci, Riga Business School (RBS) kā RTU struktūrvienība kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un tehnoloģiju industrijas partneriem – LMT, Tet un Tilde  –  nodrošina Hārvardas universitātes satura ienākšanu Latvijā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēta projekta* ietvaros. Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru RBS īsteno projektu, kura ietvaros tiek tulkoti Hārvardas universitātes datorzinātņu kursa video materiāli, kā arī organizēti pedagogu profesionālie pilnveides kursi, lai skolotāji apgūtu Hārvardas mācību programmu un tālāk to mācītu skolēniem.

Šī gada vasarā tika uzsākta pirmā skolotāju apmācība, kurā piedalās 27 pedagogi no dažādām Latvijas skolām Rīgā, Babītē, Mārupē, Ķekavā, Jelgavā, Valmierā, Cēsīs, Jēkabpilī, Preiļos, Liepājā, Siguldā, Rēzeknē, Dundagā, Aizkrauklē, Daugavpilī. Šie pedagogi ar šo mācību gadu aprobēs Hārvardas universitātes mācību materiālus. Kursa laikā skolotāji iepazīst Hārvardas universitātes CS50 AP datorzinātņu kursu mācību saturu un metodoloģiju. Skolotāji apgūst mācību saturu patstāvīgi Hārvardas digitālajā mācību vidē un iknedēļu tiekās konsultācijā, kur dalās mācīšanās pieredzē un iegūst atbildes uz jautājumiem. Nākamo skolotāju grupu plānots uzņemt 2023. gada pavasarī.

Saskaņā ar jauno izglītības standartu, turpinot mācības vidusskolā, skolēni var apgūt programmēšanu, atbilstoši saviem nākotnes mērķiem un vajadzībām – vispārīgajā, optimālajā vai padziļinātajā līmenī. Lai vidusskolēns varētu uzsākt mācības padziļinātajā kursā jeb Programmēšana II, skolēnam vispirms jāapgūst optimālais saturs jeb Programmēšana I. Uzklausot šī kursa pedagogu un Valsts izglītības satura centra norādītos izaicinājumus mācību pārejas īstenošanā, tika identificēta nepieciešamība pēc moderniem mācību līdzekļiem un mūsdienīgas metodikas.

Pasaules praksē šādu padziļināto kursu izstrādē, materiālu un šī priekšmeta eksāmena nodrošināšanā piedalās universitātes. Mācību materiālus skolotāji pielāgo no universitāšu piedāvātā programmu satura, kas ir nozīmīgs atbalsts kvalitatīva satura pasniegšanā.

Ekonomikas ministre Ilze indriksone: “Vispārējā izglītībā Hārvardas programmas īstenošana veicinātu vidusskolēnu kompetenci tehnoloģiju jomā, mainot sabiedrībā valdošos stereotipus par programmēšanas apguvi un šo prasmju pielietojumu. Liela daļa jauniešu neizvēlas programmēšanu kursu, jo nav pārliecības par savām eksaktajām prasmēm. Uzskatu par būtisku šajā priekšmetā izmantot pasaules līmeņa saturu, kas ir pārbaudīts un veicina vēlmi apgūt programmēšanu.” 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa: “Pasaules līmeņa zināšanas pieejamas jebkurā vietā un laikā? Tā vairs nav tāla vai tuva nākotne. Tā ir šodiena! Zināšanu ieguves veids ir mainījies. Būt klasē un mācīties, klausoties pedagogā, vairs nav vienīgais mācīšanās veids. Modernās tehnoloģijas ir pavērušas iespējas aizsniegt augstvērtīgas zināšanas jebkurā vietā un laikā, un varam lepoties, ka arī Latvijas augstskolas pārņēmušas šo praksi, piedāvājot pasaules līmenī atzītus kursus un mācību materiālus. Zinot, ka RBS jau aktīvi veicina izglītības inovāciju projektu nodrošināšanu Latvijā, pārņemot labāko praksi no starptautiskajiem partneriem, ticējām, ka arī šajā jautājumā RBS spēs sniegt atbalstu. Risinājumu ilgi nevajadzēja gaidīt, jo līdzšinējā sadarbība ar vairākām ASV labākajām universitātēm ļāva ātri identificēt labāko pieeju - nevis veltīt resursus tam, lai izveidotu saturu no nulles, bet paņemt esošu, pārbaudītu pasaules līmeņa saturu - Hārvardas universitātes veidotu programmēšanas kursu, ko ASV apgūst kā padziļinātu kursu vidusskolās vai kā ievadkursu augstskolās.’”

Riga Business School direktors Jānis Grēviņš: “Mums ir jābeidz skatīties uz programmēšanu kā izolētu, tehnisku disciplīnu, bet jāizceļ, kā tā papildina katru nozari, un jāveicina visas sabiedrības pakāpeniska tehnoloģiju apguve. RBS jau 4 gadus nodrošina unikālu augstākās izglītības bakalaura programmu BITL (Bachelor of IT leadeship), kas sniedz studentiem gan IT, gan līderības un vadības prasmes, un ticam, ka šis Hārvardas kurss jau vidusskolas līmenī skolēniem parādīs programmēšanas aizraujošo pusi un iedvesmos viņus turpināt šīs prasmes attīstīt, izvēloties studijas augstskolā.” 

Sekojot ASV izglītības praksei, vidusskolēniem, kas veiksmīgi būs nokārtojuši programmēšana II kursu un iestājušies RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes vai RBS Baltic IT Leadership augstākās izglītības programmās, nebūs vēlreiz jāapgūst ievads programmēšanā, bet par to uzreiz jau tiks ieskaitīti kredītpunkti. 

Projekta industrijas parteri - LMT, Tet un Tilde - apliecina, ka vajadzība pēc profesionāļem ar starpdisciplinārām un programmēšanas prasmēm ir arvien augoša. Tehnoloģiju uzņēmumi visvairāk izjūt nepieciešamību pēc nākotnes darbiniekiem, kuri pārzina tehnoloģijas, un apzinās, cik svarīgi ir veicināt jauniešu iesaisti tehnoloģiju apguvē. Mācību procesā ieviešot modernus mācību līdzekļus un stiprinot pedagogu kompetenci šo mācību saturu pasniegt, ir viens no veidiem, kā ieinteresēt jauniešus apgūt programmēšanas prasmes interesantā un praktiskā veidā ar piemēriem, kas saistīti ar reālo dzīvi visdažādākajās nozarēs.

Projektu īsteno Riga Business School sadarbībā ar Hārvardas universitāti, projekta norisi veicina Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Ekonomikas ministrija, atbalsta LMT, Tet un Tilde. 

Informācija par projektu izvietota mājas lapā https://innovationeducation.lv/harvardas-programma/.

*ES fondu projekts 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”