IKT projekta koordinatore
Latvijas zinātnieki sāk sadarbību ar pasaulē izcilāko organizāciju molekulārās bioloģijas jomā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kā Latviju pārstāvošā organizācija kļuvusi par Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijas (European Molecular Biology Laboratory – EMBL) perspektīvo dalībnieku (prospect member). Iestāšanās EMBL sniedz Latvijas zinātniekiem iespēju trīs gadus piedalīties EMBL pētniecības pasākumos, lietot EMBL infrastruktūru saviem pētījumiem, izmantot tiešsaistes un klātienes seminārus jauno metožu un tehnoloģiju apguvei, nemaksājot dalības maksu.

30. jūnijā un 1. jūlijā Latvija pirmo reizi piedalījās EMBL padomes konferencē, sniedzot pārskatu par Latvijas zinātnes sasniegumiem un nākotnes perspektīvām molekulārās bioloģijas un biomedicīnas jomās.

Dr. Dmitrijs Stepanovs, IZM valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors uzsver: "Molekulārā bioloģija ir Latvijā spēcīgi attīstīta zinātnes joma ar augstu ietekmi un ieguldījumu zināšanu pārnesē. Ar panākumiem un atbilstoši savai specializācijai molekulārās bioloģijas jomā strādā Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Palielinoties sadarbībai un tehnoloģiskajām iespējām, arvien ātrāk tiks rastas atbildes uz nozīmīgiem pētniecības jautājumiem: no vienkāršu molekulu vielmaiņas izpratnes līdz molekulārai virusoloģijai un sintētiskajai bioloģijai.”

Eiropas Bioinformātikas institūta (EBI) Funkcionālās genomikas grupas vadītājs Alvis Brāzma atzīst: “Dalība EMBL un EBI paver Latvijai iespēju izmantot visaugstākās pasaules klases aparatūru un informācijas apstrādes rīkus molekulārās bioloģijas jomā. EMBL un EBI vienmēr bijušas vadošās Eiropas organizācijas, kur tiek izgudrotas inovatīvas metodes un instrumenti. Šīs organizācijas ir izveidojušas un uztur centrālo Covid-19 pētniecības platformu Eiropā, un Latvijas zinātnieki efektīvi un daudzpusīgi jau pielieto tās sniegtās iespējas. Jaunu metožu apguve īpaši svarīga ir doktorantiem un pēcdoktorantiem, jo viņi savus patstāvīgos pētījumus nākotnē veiks jau ar tādām pieejām, kādas šodien vēl nemaz nav zināmas.”

EMBL ģenerāldirektore Edīte Hērda (Edith Heard) novērtē: "Latvijā mērķtiecīgi tiek attīstītas zināšanās balstītas dzīvības zinātņu nozares – tādas kā medicīna, medicīniskās un biotehnoloģijas, kā arī ar tām saistītās inovāciju jomas. Perspektīvā dalība EMBL būs ievērojams atbalsts šiem mērķiem, jo nodrošinās Latvijas pētniekus ar priekšrocībām, ko sniedz EMBL iekārtas, apmācību un profesionālās sadarbības tīkls, kā arī piekļuve mūsu augstu pieprasītajām doktora studiju un pēcdoktorantūras programmām.”

Islandes profesors, EMBL padomes priekšsēdētājs Eirīks Steingrīmsons (Eiríkur Steingrímsson) ir gandarīts par Latvijas lēmumu: “Pārstāvēdams vienu no mazākajām Eiropas valstīm, es labi apzinos, cik nozīmīgi ir EMBL sniegtie pakalpojumi, zinātne un apmācība, lai saglabātu nacionālās pētniecības kapacitāti.”

Papildu informācija:
EMBL ir starpvalstu organizācija, kas apvieno 27 dalībvalstis, 2 asociētās un 2 perspektīvās dalībvalstis. EMBL galvenie darbības virzieni ir fundamentāli pētījumi molekulārajā bioloģijā, tehnoloģiju un instrumentu attīstība, laboratoriju un pakalpojumu nodrošināšana sadarbības partneriem, izglītība un apmācība.