Zinātne
Latvijas karogs, bibliotēka

Saeimas pieņemtais 2023. gada valsts budžets paredz būtisku finansējuma palielinājumu zinātnei, kas jau no šī gada nodrošinās jaunas Valsts pētījumu programmas (VPP) vēsturē – 20. un 21. gs. Latvijas vēstures pētniecībai – uzsākšanu.

Programmai tiks atvēlēti 0,6 miljoni eiro gadā, kas, ņemot vērā līdzšinējos ieguldījumus vēstures pētniecībā (aptuveni 1,2 milj. eiro gadā), nodrošinās gandrīz 50 % finansējuma palielinājumu vēstures un arheoloģijas zinātnes nozarei. VPP ietvaros Latvijas vēsturnieki un nozares jaunie pētnieki pievērsīsies 20.-21. gadsimta vēstures pētniecībai, finansējumu atvēlot arī jauno vēsturnieku ataudzei, komunikācijai un studiju programmu modernizācijai. Tādējādi būtiski tiks veicināta Latvijas vēstures pētniecības attīstība un kapacitāte šajos jautājumos gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Latvijas vēstures pētniecības finansējums kopš 2018. gada kopumā ir bijis neliels, sasniedzot 1,2 milj. eiro gadā. Līdz šim atbalsts vēsturei izteikti izpaudās dažādo ar vēsturi saistīto VPP projektos, Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos (FLPP) un pēcdoktorantūras pētniecībā. Tomēr, salīdzinot zinātniskās darbības rezultātu apjomu, Latvija uz mūsu kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – fona šobrīd būtiski atpaliek, līdz ar to stabilas VPP vēsturē izveide ir kritiski svarīga. Tas ir arī īpaši aktuāli, jo esošajā atbalstā vēstures pētniecībai vērojama plaša starpdisciplināra iesaiste citu jomu pētniecībā ar nelielu tiešu pasūtījumu nozarei.

“Ņemot vērā to, ka jaunajā programmā ietilpst ne tikai pagātnes jautājumu pētīšana, bet arī ar to saistītā komunikācija, būtisku lomu ieņem vēstures nozīmes skaidrošana sabiedrībai, tādējādi palīdzot stiprināt mūsu valsts demokrātijas un pastāvēšanas vērtības,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departamenta vadītājs Dmitrijs Stepanovs.

Valsts pētījumu programmas (VPP) ir viens no galvenajiem zinātnes instrumentiem – valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai, kas darbojas ar mērķi palīdzēt valstij identificēt un pētīt Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākos jautājumus, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. VPP projektu konkursu atvērtā veidā, nodrošinot starptautisku ārējo ekspertīzi projektu izvērtēšanā, organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.