IKT projekta koordinatore
Līdz gada beigām skolas saņems portatīvos datorus mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai

Ar valdības rīkojumu Izglītības un zinātnes ministrijai 2020. gadā piešķirti 3,9 milj. eiro, lai veiktu tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi mazinot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.

Kopumā datorus saņems 425 skolas, kuras tos varēs izmantot gan ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto mācību nodrošināšanai. Datori tiks piešķirti pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm, ņemot vērā skolēnu skaitu 7.-12.klašu grupā uz 2020.gada 1.septembri. Lai nodrošinātu vienmērīgu un skolēnu skaitam atbilstošu portatīvo datoru skaita sadalījumu, skolas ir sagrupētas 20 grupās pēc skolēnu skaita.

Ņemot vērā piešķirto līdzekļu apmēru, plānots iegādāties 6500-7000 jaunus portatīvos datorus, pirkumu veicot elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Precīzs datoru skaits būs zināms pēc pirkuma procedūras rezultātiem. Datori skolām tiks piegādāti līdz šā gada beigām.

2020.gada septembrī sākās pilnveidotā mācību satura īstenošana pamatizglītības un vidējās izglītības posmā. Lai sasniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus, izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu. Covid-19 pandēmijas rosinātās attālinātās mācības apliecināja, ka mūsdienīgas izglītības sistēma veidošanai ir nepieciešamas investīcijas, kuru nodrošināšanai jābūt vienai no valsts galvenajām prioritātēm.

Gatavojoties plānotajai kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniskai ieviešanai, Izglītības un zinātnes ministrija jau no 2017.gada īsteno ES fondu projektu “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Projekta ietvaros daudzās skolās notiek vērienīgi atbalsta pasākumi, tajā skaitā, arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde. Plānots, ka līdz 2023. gada beigām pilnībā būs modernizētas 100–115 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes.
Ar 2020. gada 15. septembra valdības rīkojumu un atbalstāmo skolu sarakstu var iepazīties MK tīmekļvietnē.