Augstskolu reforma
Liepājas universitāte

Liepājas Universitātes (LiepU) padome 22. maijā un LiepU senāts 24. maijā pieņēma lēmumu par atbalstu reorganizācijai, pievienojoties Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU).

Izglītības un zinātnes ministrija augstu novērtē šo LiepU lēmumu, kas apstiprina LiepU gatavību iekļauties augstākās izglītības reformu procesos, lai stiprinātu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmu.

"Mani priecē šāds lēmums, tas ir vēl viens solis Latvijas augstskolu stiprināšanas un attīstības virzienā. Liepājas valstspilsētai un Kurzemes reģionam tas nozīmē plašākas iespējas reģionam nepieciešamo STEM jomas speciālistu sagatavošanai, savukārt Liepājas Universitātei, kļūstot par daļu no zinātnes universitātes ekosistēmas – plašākas attīstības iespējas gan investīciju piesaistē, gan starptautiskajā sadarbībā, kā arī resursu koplietošanā," uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

LiepU pievienošanās RTU ir pārdomāts lēmums, kas ir vērsts uz Liepājas valstspilsētas ilgtermiņa attīstību un izaugsmi, jo kalpo kā priekšnoteikums Atveseļošanās fonda ieguldījumiem un turpmākam zinātnes bāzes finansējuma piešķīrumam LiepU.

“Latvija uzsākusi attīstībai nepieciešamo virzību uz augsti izglītotu un talantīgu cilvēkkapitālu, kam ir nepieciešams strauji sasniegt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā vismaz 1,5 % apmērā no IKP. Tas ir obligāts minimālais priekšnoteikums, lai nodrošinātu Latvijas ekonomisko transformāciju uz augstākas pievienotās vērtības produktiem un pakalpojumiem, un Liepājas Universitātes lēmums pievienoties RTU ir nozīmīgs solis tam, lai Liepāja un Kurzemes reģions šajā procesā un nākotnes Latvijas veidošanā spēlētu nozīmīgu lomu,” norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā Jānis Paiders.

2022. gadā valdība jau lēma par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) un Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) pievienošanu RTU, kā arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) integrēšanu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), un 2023. gada 23. maijā tika arī apstiprināta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pievienošana RTU un Banku augstskolas pievienošana Latvijas Universitātei (LU). Reorganizācijas procesā noteikto tiesību un saistību pārņemšana ietver: augstskolu studiju virzienu pārņemšanu, nodrošinot šajos virzienos esošo studiju programmu īstenošanu; darba tiesisko attiecību pārņemšanu ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu; studiju nepārtrauktības nodrošināšanu sekmīgi studējošiem.

Foto: publicitātes