Jaunumi
#MāciesMājās dienasgrāmata. 1.diena Ventspils Valsts 1. ģimnāzijai

Atbild vēstures, politikas un tiesību mācību priekšmetu skolotājs, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietnieks, eTwinning vēstnieks Oskars Kaulēns
(Ekspresintervija)


“Neredzu problēmu, kādēļ lai attālinātās mācības nestrādātu!”

Kā aizritējušas pirmās stundas attālinātajās mācībās?

Mūsu skolā mācību grafiks skolēniem saplānots uz nedēļu, nevis konkrētām stundām, kas sākas vienā un tajā pašā laikā. Tādēļ par pirmajiem rezultātiem vēl grūti runāt, bet redzu, ka skolēni mācībām pieslēdzas. Katrs savā tempā un katrs sevis izvēlētajos mācību priekšmetos. Tāds arī bija mūsu mērķis. Tas, ko redzu no saviem divpadsmitajiem, vieni jautā par vēsturi, citi – par politiku. No tā varu secināt, ka skolēni paši plāno savu mācību procesu, un tas ir ļoti labi. Mūsu skolā neturam un neplānojam turēt visus skolēnus pie datora vienlaicīgi. Tas, manuprāt, arī ir svarīgi, kad katrs var plānot savu laiku.

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:

1. Skolēnu pārslodze. “Mūsu skolā ļoti pievērsām uzmanību, lai skolēniem mācoties attālināti, nav pārāk liela slodze,” O.Kaulēns.

2. Kā skolēns saņem atgriezenisko saiti par mācību procesu? “Šis ir izaicinājums, kuru joprojām risinām. Mums ir svarīgi vērtēt ne tikai skolēna mācību rezultātu un pareizās vai nepareizās atbildes, bet gribam ar skolēniem pārrunāt arī pašu mācību procesu. Mūs interesē, kā skolēns tika līdz konkrētajam mācību rezultātam. Pašlaik izmēģinām dažādus online rīkus. Pēc pirmās nedēļas vērtēsim un lemsim, kā šo lietu pilnveidot,” O. Kaulēns.

3. Neizmantot pārāk daudz interneta platformu vienlaicīgi. “Kad bijām apzinājuši visas interneta platformas, tas bija diezgan izaicinoši - visiem skolotājiem kopā izlemt, kuras tieši no visām izvēlēsimies. Gribējām, lai skolēniem dažādos mācību priekšmetos nav jāpārslēdzas uz pārāk daudzām un dažādām interneta platformām.”

Kā tieši organizējat mācību procesu?

Mūsu skolā izmantojam google tiešsaistes kalendāru. Tajā skolēniem ir redzami visi veicamie uzdevumi, pieejamie resursi, laiki, kuros skolotāji tiešsaistē sniedz konsultācijas. Izmantojam arī eklase.lv, uzdevumiem.lv, soma.lv, eduspace… Es pats eduspace platformu savos mācību priekšmetos izmantoju jau piecus gadus. Man šī vietne ir pazīstama, maniem skolēniem arī. Tā ir ļoti laba vide, kurā pildīt testus un organizēt tiešsaistē pārbaudes darbus. Protams, tāpat kā līdz šim arī pašlaik mācību nodrošināšanai tiek izmantotas mācību grāmatas, darba lapas. Kad skolā plānojām attālinātās mācības, mums bija ļoti svarīgi vienoties, kuras interneta vides un rīkus izmantosim, lai skolēniem nav katrā priekšmetā savi rīki, bet visos ir līdzīgi. Tādēļ maksimāli ierobežojām vides, izvēloties pāris dominējošās.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā gan skolotājiem, gan skolēniem šī nedēļa zināmā mērā ir eksperiments attālinātajām mācībām. Pašlaik skolēniem ir iedoti uzdevumi uz nedēļu, un viņi paši var plānot savu mācīšanās laiku. Bet pārbaudes darbi, kas notiks tiešsaistē, ir konkrētā laikā, visai klasei vienoti. Plānojam nedēļas vidū ar skolotājiem organizēt video konferenci vai čatu, kurā pārrunāt pirmos rezultātus un mācību procesu kopumā, lai saprastu, kas strādā un ko vajadzētu pilnveidot. Tikmēr klašu audzinātāji katru dienu sazināsies ar savu klasi, lai uzzinātu, kā katram konkrētajā dienā ir veicies.

Mani priecē, ka skolotāji ir ļoti precīzi un detalizēti iedevuši skolēniem uzdevumus. Daudzos gadījumos problēma varētu būt tikai darīšanas vainā. Ja pēc pirmajām dienām redzēsim, ka skolēniem vajadzīgs citādāks darbu grafiks, pielāgosim. Bet pašlaik skolēniem ļaujam pilnībā pašiem plānot savas mācības. Mūsu skolā mācās skolēni no 7. līdz 12. klasei. Viņiem katrā mācību priekšmetā dotas precīzas norādes. Pagaidām neredzu problēmu, kādēļ lai attālinātās mācības nestrādātu.

Kāds noskaņojums pašlaik valda jūsu skolā skolotāju un skolēnu vidē?

Skolēniem pagājušā nedēļa bija brīvlaiks, tādēļ viņi par mācībām daudz nedomāja. Bet kolēģos redzu enerģiju – viņi ir sasparojušies, meklē jaunus un ērtākus rīkus, kurus izmantot. Arī kolēģi, kas līdz šim ar tehnoloģijām bija uz jūs, izmēģina un ievieš jauno. Savā ziņā šis ir ļoti noderīgs laiks, jo daudzi apgūst jauno. Skolotāji publiski neviens nepukst. Ir atvērti jaunajam. Gribētos, lai visi šo laiku izmanto kā iespēju. Jācer, ka citreiz nekad vairs neatkārtosies valstī ārkārtas situācija, bet šis ir laiks, kad pārvērtēt un darīt labāk.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Pašlaik lielākā vērtība, kura, starp citu, iet roku rokā arī ar kompetencēs balstīto mācību pieeju – katram skolēnam ir iespēja pašam vadīt savu mācību procesu, pašam vadīt savu mācīšanos. Šis ir laiks, kad var šo prasmi aktīvi izmantot, praktizēt un attīstīt. Skolotāji ir sagatavojuši ļoti labu pamatu, tālākais ir katra skolēna rokās. Aicinu arī vecākus iesaistīties un atbalstīt savus skolēnus mājās, kas mācās.