Jaunumi
#MāciesMājās dienasgrāmata. 2.diena Rīgas Juglas vidusskolai

Stāsta Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle

(Ekspresintervija)

“Visi - gan pedagogi, gan skolēni un viņu vecāki - esam vienoti un kopā mācāmies.”

Kā jūsu skolā organizējat attālinātās mācības?

Visu sākām ar mācībām pašiem pedagogiem. Kamēr skolēniem pagājušajā nedēļā bija brīvlaiks, mēs skolā organizējām pedagogu mācīšanos pa grupām. Mums bija atsevišķu mācību priekšmetu grupas un audzināmo klašu pedagogu grupas. Papildu e-klasei, kuru izmantojam visā skolā, izvēlējāmies strādāt arī ar Microsoft Teams platformu. Esam skolā vienojušies, ka 1. – 4. klases un speciālās klases mācībām galvenokārt izmanto e-klasi, savukārt 5. – 12. klases – gan e-klasi, gan Microsoft Teams.

Tā visām Rīgas skolām ir pieejama bez maksas, un mūsu skola to ļoti novērtē. Microsoft Teams platformā mums ir virtuālā skolotāju istaba, kurā skolotāji savstarpēji var apmainīties ar labo praksi un aktuālajiem jautājumiem. Tajā pieejama arī čata iespēja.

Esam pilnībā nojaukuši un atteikušies no līdzšinējā stundu saraksta. Visiem skolas pedagogiem bija uzdevums līdz pagājušās nedēļas piektdienai virtuālajā platformā ievietot informāciju par konkrētajā mācību priekšmetā apskatāmajām tēmām, galvenajiem uzdevumiem skolēniem un resursiem, kuri pieejami uzdevuma pildīšanai. Kā arī informēt par laiku, kurā klase pildīs testu vai kontroldarbu, notiks tiešsaiste.

Klašu audzinātāji ir tie, kas kopumā redz savai klasei plānotos nedēļas uzdevumus visos mācību priekšmetos, un seko līdzi savas klases nedēļas slodzei. Ja tā ir par lielu, lūdz citus skolotājus to samazināt.

Savukārt skolēnu uzdevums ir pašam saplānot savu laiku un mācības. Katrs var izlemt, kā veiks uzdevumus. Galvenais, lai tie izdarīti ieplānotajā laikā. Sākumskolas klasēs skolēnu mācību grafika izveidošanā un ievērošanā palīdz skolēnu vecāki.

Skolā izveidoti dažādi informatīvi materiāli gan skolēniem, gan vecākiem. Esmu pati piedalījusies vairāku video materiālu tapšanā. Tie ir pieejami skolas Facebook.com lapā (https://www.facebook.com/RigasJuglasVidusskola/). Ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem esam vienojušies, ka katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst.13.00 visi esam pie tehnoloģijām/viedierīcēm un interneta platformām, lai, ja ir jautājumi, tos varam uzreiz atrisināt.

Rīgas Juglas vidusskola ir liela skola. Mums ir 150 pedagogu. Lai attālināto mācīšanos nodrošinātu iespējami labi, esam izveidojuši arī atbalsta grupu, kuru veido speciālie pedagogi – skolas psihologs, logopēds, sociālie pedagogi u.c. Viņi pazīst skolēnus un zina, kuriem nepieciešams papildu atbalsts. Viņi šo individuālo atbalstu arī sniedz.

Atbildības jomas sadalītas skolas administrācijai, metodiķiem, IT cilvēkiem… Strādājam komandā, uzklausām skolotāju viedokļus, vērojam, ko mūsu sistēmā vajag mainīt.

Ar kādām sajūtām esat skolā aizvadījuši pirmo pusotru dienu, īstenojot mācības attālināti?

Ir skolotāji, kuri jau līdz šim strādāja, ikdienā izmantojot IT, viņiem ir vieglāk. Viņus pat sanāk mazliet piebremzēt, lai skolēniem uzreiz nebūtu pārāk liela digitālā slodze. Savukārt tiem skolotājiem, kas šobrīd apgūst IT lietas un jūtas, it kā mestos tumšā okeānā, cenšamies palīdzēt. Organizējam mācības. Vietnieks IT jautājumos un jaunie kolēģi katru dienu atbild uz neskaidrajiem jautājumiem un palīdz risināt dažādas problēmas. Priecē, ka pedagogi ir atvērti un savstarpēji izpalīdzīgi.

Viena no mūsu skolas prioritātēm arī līdz šim ir bijusi starpdisciplināra mācīšanās. Šobrīd šī prakse notiek vēl intensīvāk.

Esmu gandarīta, ka visi – gan pedagogi, gan skolēni, gan skolēnu vecāki – esam vienoti šajā attālinātajā mācību procesā. Visi mācāmies. Noskaņojums ir darbīgs. Uzticos skolotājiem, kas vada šo mācību procesu. Skola pedagogiem ir atvērta. Ja nepieciešams, viņi var nākt un lūgt atbalstu klātienē. Noteikta kārtība – skolotāji pierakstās, cikos kurš ir atnācis (skolai ir trīs ēkas), lai, ja būtu nepieciešams apziņot kontakta personas, mums būtu pieejama šāda informācija.

Esat saņēmuši arī pirmās atsauksmes par attālinātām mācībām no skolēniem?

Jā, skolēni mācībās ir iesaistīti un, šķiet, mācās ar interesi. Redzam, ka sākumsskolas skolēni ļoti grib mācīties. Skolotājas ir dalījušās stāstos, ka bērni mājās izveido savas klases un uz savu istabu durvīm uzlīmē zīmīti “2. klase”, lai vecāki redz, ka bērns ir aizņemts un mācās. Skolēni, sākot no 5. klases, sākumā jutušies nedaudz apjukuši. Ir svarīgi, lai vecāki bērnu mācībās pašlaik iesaistās un palīdz. Mēs attālinātajās mācībās cenšamies arī daudz komunicēt ar vecākiem un sniegt viņiem vairāk informācijas, lai vecāki zina, kas bērniem skolā uzdots.
Esam saņēmuši ziņas, ka ir bērni, kas pašlaik dzīvo laukos pie vecvecākiem un vecāki šajās dienās caur pakomātiem sūta bērniem mācību grāmatas. Arī šai situācijai sekojam līdzi un pielāgojam mācību procesu, lai visi skolēni var mācīties attālināti.

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:

1. Katra paša – gan pedagoga, gan skolēna, gan vecāku – zināšanas un prasmes lietot tehnoloģijas.

2. Sadarbības stiprināšana visos līmeņos – gan starp pedagogiem, gan skolēniem un viņu vecākiem.

3. Ļoti svarīgi, kā attālinātās mācības tiek organizētas katra skolēna mājās un skolēni mācās sev. “Šobrīd vecāki un skolotāji ir atbalstoši. Visi saprot, ka nepieciešams pielāgoties un ieviest jauno, lai mācības neieilgtu visu vasaru vai vēl ilgāk,” tā A. Melle.