Jaunumi
#MāciesMājās dienasgrāmata. 3.diena Dagdas novadā

Kā ar attālinātajām mācībām veicas Dagdas novada skolās: pieredzē dalās vecāki un izglītības speciālisti.

“Mācības attālināti Dagdā nav brīvdienas”

Dagdas novadā viens no aktuālākajiem jautājumiem pēc pirmajām divām dienām ir viedierīču trūkums, jo ne visiem skolēniem novadā ir pieejamas viedās tehnoloģijas. “Mēs gaidām, bet vienlaikus arī visi turpinām strādāt ar to, kas jau ir pieejams,” trešās attālinātās mācību dienas sākumā stāsta Marija Micķeviča, Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja, kura katru dienu apkopo esošo situāciju attālinātajā mācību procesā Dagdas novadā ar no skolu direktoru, skolotāju un vecāku perspektīvas.

Kādi ir pirmie iespaidi par attālināto mācīšanos Dagdas pusē?

Skolotāji par attālināto mācīšanos saka, ka tā ir veiksmīga, jo izmantojot tehnoloģijas, var iegūt vērtīgas prasmes dzīvei. Novērojam, ka dažādu skolu skolēni attālinātajā mācīšanās procesā iesaistās ar interesi un aizrautību. Runājot ar skolu direktoriem, viņi kā galveno atslēgas vārdu min sadarbību. Tā starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem ir kļuvusi stiprāka, kas arī ir svarīgākais, kādēļ attālinātais mācību process vismaz pirmajās dienās Dagdas novadā visās iesaistītajās pusēs raisījis lielu ieinteresētību un arī aktivitāti. Attālinātajām mācībām esam atvērti. Kaut gan jāatzīst arī, ka joprojām gaidām solītās viedās tehnoloģijas. Tās palīdzētu mācīties attālināti tiem, kuriem pašlaik tas nav iespējams.

Turpinājumā vēlētos padalīties ar katras skolas no Dagdas puses pirmajiem soļiem un sasniegto attālinātajā mācību procesā.

Šķaunes sākumskolā

Pedagogi izstrādājuši dažādus skolas iekšējos dokumentus, kādā veidā šajā laikā organizē mācību procesu. Liels uzsvars attālinātajās mācībās tiek vērsts uz pasaku lasīšanu. Bērni turpina apgūt burtus, raksta burtu elementus un pēc tam atpazīst tos tekstā. Bet ne tikai. Pedagogi ir mazliet satraukti, vai vecāki ikdienā pietiekami var iesaistīties attālinātajā mācību procesā.

Komunikācijā ar bērniem un vecākiem, pedagogi izmanto mobilos telefonus, e-klasi un WhatsApp.

Aleksandrovas pamatskolā

Starp trīs lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem skola jau tikusi galā, min ātro pedagogu darba procesa pārorganizēšanu – īsā laikā vajadzēja izstrādāt sistēmu, kā skola strādās attālinātajā mācību režīmā. Bet ar to tikām galā. Tad nākamais, kam ļoti daudz vērsām uzmanību – kā par jauno mācīšanās kārtību informēt vecākus, kā viņiem sniegt atbalstu un izskaidrot visu neskaidro. Ņemot vērā reālo situāciju, kad daudzi skolēnu vecāki nemāk izmantot dažādas interneta platformas un pat e-pastus, skolas pedagogi veltīja daudz laika, lai visu pastāstītu un sniegtu īsu instruktāžu telefoniski. Daļa ģimeņu skolas mācību materiālus un mācīšanās instrukcijas saņēma aizvestas uz mājām. Skolotāji strādā attālināti un individuāli ar katru no skolēniem. Nedēļas beigās izvērtēsim rezultātus un izlemsim par tālāko.

Andrupenes pamatskolā

Uzsākot mācīšanu attālināti, bija satraukums un neziņa, jo nekad to nebijām darījuši. Brīvdienu nedēļā centāmies iztēloties šo darbu. Sēdējām pie datora un skatījāmies visas iespējamās konferences, seminārus. Bet jau kopš pirmdienas sūtam skolēniem uzdevumus e-klasē. Redzam, ka skolēniem un vecākiem nepieciešama palīdzība, tādēļ skolotāji telefoniski sniedz konsultācijas gan skolēniem, gan vecākiem. Jāatzīst, ka skolā un skolēnu vecākos valda liels satraukums un neziņa. Mēs gaidām atbalstu no Rīgas viedajās tehnoloģijās, jo daudziem skolēnu vecākiem pašiem tās iegādāties nav iespējams.

Dagdas un Ezernieku vidusskolā

“Šāda darba organizācijas forma bez šaubām prasa ļoti lielu slodzi gan sagatavošanās procesā, gan darbu vērtēšanā, jo ir daudz skolēnu. Bet ir arī ļoti labs moments - iespēja sarunāties ar katru skolēnu individuāli - palielīt, pamudināt, atbalstīt, kas ikdienā ne vienmēr ir iespējams,” stāsta Diāna Kiseļova, Dagdas un Ezernieku vidusskolas bioloģijas, mājturības un vizuālās mākslas skolotāja. Starp lielākajiem izaicinājumiem viņa min: prasmes paredzēt pietiekamu darba apjomu vienai stundai; izveidot interesantu, lietderīgu un saturīgu darbu, kuru skolēns pildīs patstāvīgi; panākt skolēnu atsaucību, ieinteresētību un atbildību; kā arī pilnveidot IT zināšanas. “Mēs skolā aicinām gan vecākus, gan skolēnus sazināties ar skolotājiem, ja paliek kas neskaidrs. Bet ir ļoti svarīgi katram saprast, ka attālinātā mācīšanās nemaina darba režīmu, mainās tikai darba organizācijas forma. Mācības attālināti nav brīvdienas. Ir jāmācās un tā ir visu mūsu atbildība – gan skolotāju, gan skolēnu, gan skolēnu vecāku,” tā D.Kiseļova.

Dagdas Mūzikas un mākslas skola

Darbs kūsāja atbilstoši saplānotajam. Skolēni sūta savus mājasdarbus, jautā, zvana. Vecāki pēc iepriekšējās vienošanās atnāk uz skolu, lai saņemtu kādu nepieciešamo materiālu savam bērnam noteikta uzdevuma veikšanai. Esam pārliecinājušies, ka skolēni zina, kas jādara un strādā pie saviem uzdevumiem. Tie ir lielāki un izpildāmi ilgtermiņā, tādēļ lielu uzmanību pievēršam, lai bērni saplāno savu veicamo darbu secību.

Ko par mācībām attālināti saka bērnu vecāki?

“Tā ir jauna pieredze – mācīt, sadarboties, ieinteresēt, atbalstīt vēl vairāk un mācīties kopā. Mūsu ģimenē mācību procesu veidojam gan mājās (pildām darbu lapas, lasām, zīmējam un vingrojam), gan pie dabas (vingrojam, pastaigājamies, iepazīstam dabu). Šajā brīdī nenovērtējama loma ir bērnudārza un vecāku sadarbībai. Mūsu bērnu skolotāja ar mums gan sazvanās, gan sūta ziņas WhatsApp programmā. E-pastos esam saņēmuši darba lapas, kuras bērniem pa dienu jāaizpilda, bet mēs, vecāki, dienas beigās tās elektroniski nosūtām skolotājai. Šajā laikā skolotājiem jāveic gandrīz vai tāda kā “inventarizācija”: jāsaprot, kas jau ir izdarīts un uz kurieni doties, kad mācības norit pašvadītā procesā… Mums visiem jāmācās sarunāties, ieklausoties un iesaistoties. Vēlos pateikties par atbalstu, sapratni un palīdzību, ko bērnudārzs sniedz mums šajā periodā,” Ligita Nagļa, 2 bērnu mamma.

“Mūsu ģimenē liekākais izaicinājums bija pieslēgt e-klasi skolēnam gan telefonā, gan datorā. To pašu izdarīt arī ar uzdevumi.lv un tad visas sistēmas sasinhronizēt, lai var redzēt uzdevumus. Un, protams, atrast laiku, lai palīdzētu bērnam izskaidrot jauno mācību tēmu. Bet esam ar visu veiksmīgi pirmajās dienās tikuši galā. Mūsu 3. klases skolēns ar skolotāju sazinās, izmantojot WhatsApp programmu, pats nobildē izpildīto uzdevumu un nosūta to skolotājai. Kad skolotāja viņam par padarīto atbildēja: “Malacis, labs darbiņš,” tas iedeva ļoti lielu prieka devu. Redzam, ka viņam patīk arī pildīt uzdevumus uzdevumi.lv platformā. Savukārt, kad mums vecākiem ir kādi jautājumi, saziņai ar skolotāju arī izmantojam WhatsApp,” tā Tatjana Munda, Dagdas vidusskolas 3.a klases skolēna mamma.

“Lielākā atbildība šajā laikā gulstas, protams, uz vecākiem. Tieši vecāki ir tie, kas kontrolē, kā bērni pilda savus uzdevumus. Daudzi vecāki dienā strādā, taču tomēr aicinu vakarā atlicināt kādu laiciņu kopīgai uzdevumu izpildei ar saviem bērniņiem. Daudzās ģimenēs ir vecākie brāļi un māsas, kas var palīdzēt mazākajiem. Būtu labi, ja skolotāji biežāk izmantotu balss ierakstus, sūtot balss ziņas, šādi bērniem būtu vieglāk uztvert uzdotos uzdevumus. Jāatzīst, ka šajās dienās gadās dzirdēt citu teikto, ka neesam vainīgi, ka valstī ir tāda situācija, tādēļ neko nemainīsim savā ierastajā dzīves ritmā. Bet tomēr aicinu visiem apdomāties un palīdzēt saviem bērniem, ieklausīties skolotāju teiktajā. Saglabāsim karantīnu un rūpēsimies par savu bērnu drošību! Šajā laikā kopā varam gatavot brokastis, kopā uzklāt galdu, kopā mācīties un kopā gatavoties Lieldienām,” tā Ilona Mūrniece, divu bērnu mamma.

Kādi ir pirmie iespaidi par mācīšanos no mājām 1. klases skolēnam?

“Mājās uzdevumus pildīt bija vieglāk, jo:
# nevajadzēja tik agri mosties, varēja izgulēties,
# palīdzēja mamma,
# varēja strādāt savā tempā,
# es izdomāju savu dienas režīmu, kad ko pildīšu, tāpēc bija labs noskaņojums,
# varēju pastaigāties ārā.
bet trūka draugu…”