Jaunumi

Ikgadējo tradīciju – visas skolas lielo ekskursiju un koncertu – neatceļ, bet pielāgo tiešsaistes videi.

Par attālināto mācīšanos Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā un to, kā skola, neskatoties uz ārkārtas apstākļiem valstī, meklē jaunus, radošus ceļus, lai saglabātu savas mācību un kopīgo svētku tradīcijas, stāsta skolas direktors Romans Alijevs.

(ekspresintervija)

 

 

Kā jūsu skolā notiek attālinātā mācīšanās?

Mēs esam izveidojuši virtuālu skolu, izmantojot Discord platformu. Mums ir gan virtuālās grupas, gan virtuālā skolotāju istaba, virtuālā bibliotēka u.c. Uzturam skolu tiešsaistē. Tajā savstarpēji var sarunāties gan skolotāji un bērni, gan bērni savā starpā un skolotāji savā starpā. Tāpat kā ikdienā, arī šajos apstākļos mācības skolēniem notiek grupās. Virtuālajā vidē mācības norit, skolēniem savstarpēji sadarbojoties. Skolotāji apzināti veido šādu mācību procesu. Tad bērniem mācības šķiet interesantas, un viņi vairāk no tām gūst.

Vai ir kādi specifiski apstākļi, kurus jums kā mazākumtautību skolai vajadzēja ņemt vērā, organizējot attālināto mācīšanos?

Jā. Mūsu skolas bērniem ir ļoti svarīgi, lai viņi var ikdienā sarunāties, ko nodrošinām audio vidē. Tas jo īpaši ir svarīgi, mācoties latviešu valodu. Mazākumtautību skolās bērniem ir svarīgi dzirdēt latviešu valodu, ko nodrošinām arī pašlaik, attālināti mācoties. Vēl viena metode – mēs veidojam bērniem uzdevumu darba lapas, kurās informācija par to, kas jādara, pārsvarā rakstīta latviešu valodā. Bet, piemēram, skolēni, kuri mācās 5. klasē, visus vārdus un terminus latviešu valodā nesaprot. Mēs darba lapās sākuma daļā sniedzam atsevišķo vārdu un terminu skaidrojumu, tos skaidrojot latviešu valodā, un tālāk – darba uzdevumu aprakstā atsevišķus piemērus skaidrojam bērnu dzimtajā valodā. Mēs nedublējam visu tekstu latviski un tad bērnu dzimtajā valodā. Valodas viena otru papildina, ar mērķi – bērniem caur piemēriem viņu dzimtajā valodā ļaut latviešu valodā jaunapgūto praktiski pielietot.

Kāds noskaņojums pašlaik valda jūsu skolā skolotāju un skolēnu vidū?

Ļoti pozitīvs. Priecē skolēnu pašu sagatavotie darbiņi. Piemēram, 3. klases skolēni zīmēja dažādus zīmējumus, kas veltīti šī gada Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Tad no šiem zīmējumiem, izmantojot digitālās iespējas, skolēni kopā ar skolotāju izveidoja nelielu video. Redzu, ka skolā mācības turpinās tikpat radošā atmosfērā, kā iepriekš, kad mācījāmies klātienē. Turklāt mēģinām arī mūsu virtuālajā skolā saglabāt skolā jau iepriekš izveidotās tradīcijas.

Piemēram, reizi mēnesī mūsu skolā visiem skolēniem ir radošā diena. Tajā klasiskās mācību stundas nenotiek, bet visi skolēni izkopj savus radošos talantus. Kāds glezno, kāds veido instalācijas vai strādā pie jauniem zinātniskiem pētījumiem. Šāda radošā diena notiek arī mācoties attālināti. 22. aprīlī visi katrs savu iespēju robežās, arī attālinātā vidē individuāli un radoši izpaudīsimies.

Maijā viena diena visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei būs diena, kuru veltīt pētniecībai. Pilnīgi visi mājas apstākļos nodarbosimies ar pētniecību. Mūsu skolas skolotāju koordinatori pašlaik strādā, lai izveidotu pētniecības dienas saturu. Tad to apspriedīsim ar skolotājiem un sāksim gatavoties individuālajiem pētījumiem.

Neatteicāmies arī no mūsu skolas ikgadējās tradīcijas. Līdz šim noslēdzot mācību gadu, maija pēdējā dienā visa skola devāmies ekskursijā uz kādu Latvijas pilsētu. Tur iepazīstam konkrētās pilsētas vēsturi, tradīcijas, kultūru. Apskatām apkārtni, izstaigājam bērnu iepriekš sagatavotos tūrisma maršrutus, bet vakarā – pilsētas estrādē mūsu skolas skolēni visiem pilsētas iedzīvotājiem sniedz koncertu, kurš izskan ar nelielu salūtu. Iepriekšējos gados esam bijuši Cēsīs, Kuldīgā, Bauskā. Šogad bija ieplānots un praktiski viss jau noorganizēts, lai dotos uz Roju un Kolku. Kopīgo ekskursiju diemžēl nācās atcelt, bet ne pavisam. Mēs skolas tradīcijai piegājām ļoti radoši, un ļausim visiem skolas skolēniem to tāpat izdzīvot – tikai virtuālajā vidē. Izmantosim digitālās iespējas, skolēnu grupas veidos virtuālus ceļojumus, iekļaujot tajos dažādus tūrisma apskates objektus no Rojas un Kolkas. Skolēni ceļos virtuālajā vidē, bet dienas noslēgumā visi kopā veidosim dziesmu salūtu. Visi vienā laikā, pieslēdzoties no saviem mājas datoriem, dziedāsim skolā apgūtās dziesmas.

Kādas sajūtas valda jūsu skolas skolēnu vecākos?

Pašā sākumā pirmajās nedēļās, kad sākās attālinātās mācības, daudzi bija satraukti un daudziem bija daudz jautājumu. Mēs vecākus informējām par mācīšanās tālāko gaitu, skaidrojām to, ko vecāki līdz galam nebija sapratuši. Bet tagad viss rit savu gaitu. Sākot jau ar otro attālinātās mācīšanās nedēļu no vecākiem saņemam daudz „paldies” vārdu un komplimentu. Viņi izsaka pateicību par skolotāju darbu, ko viņi dara un cik veiksmīgi organizē mācīšanās procesu. Mūsu skolas lielais panākums ir tas, ka bērni paši mācās mājās patstāvīgi. Vecāku liela iesaistīšanās nav nepieciešama, par ko vecāki ir ļoti pateicīgi. Mācīšanās notiek ļoti organizēti un pēc iepriekšēja plāna. Tāpat kā mācoties klātienē, arī virtuālajā skolā mācības visiem sākas plkst. 8.30.

Noslēgumā – kāds būtu jūsu vēlējums, turpinoties mācībām attālināti, skolas skolēniem un skolotājiem?

Nedrīkstam zaudēt interesi par kopā būšanu un mācīšanās priekiem. Arī turpmāk vēlu, lai varam nodrošināt bērniem tādas mācības, kurās viņi var papildināt savas zināšanas, bet vienlaikus arī radoši izpausties. Un noteikti – nezaudēt cerības!