Pedagogiem
attēls

Līdz ar jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks”, kas izveidots ar Eiropas Savienības fondu programmu finansiālu atbalstu, jaudīgo startu un pieteikšanās noslēgumu, sperts nozīmīgs solis mūsdienīgas un pasaulē konkurētspējīgas izglītības attīstībā Latvijā. Interese par projektu ievērojami pārsniedza pieejamo vietu skaitu, – kopā pieteikušies 612 kandidāti.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska norāda, ka skolotājs ir ikvienas valsts izglītības un izaugsmes pamatā. Skolotājam ir ne tikai jāsniedz zināšanas, bet arī jāiedvesmo bērni un jaunieši kļūt par nākamajiem vizionāriem, kas veidos to, kāda Latvija attīstīsies nākotnē. Tieši speciālisti, kas jau ir profesionāļi savā jomā, var kļūt par skolotājiem, kuri iedvesmotu savus skolēnus. Šādus topošos skolotājus apvienos projekts „Mācītspēks”.

Pieteikumu izvērtēšana vēl turpinās, bet jau šobrīd projekta „Mācītspēks” speciālisti atklāj - atlasi uzsākuši pārstāvji no šādiem zinātņu virzieniem: sociālajām zinātnēm (39%), dabaszinātnēm un matemātikas (27%), humanitārajām zinātnēm (27%), pedagoģijas zinātnēm (2%) un citām zinātnēm (5%). Vidējais kandidātu vecums ir 36 gadi. Kopumā par projektu interesējušies 1839 cilvēki.

Nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors Kārlis Kravis, vērtējot pieteikumu skaitu, uzsver, ka projekta izveide nebūtu iespējama bez Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsta. Pateicoties ministrijas aktīvai iesaistei izglītības kvalitātes uzlabošanā, kopīgiem spēkiem ir strādāts pie tā, lai skolās nokļūtu arvien jauni speciālisti. „Uz vienu projekta vietu šobrīd ir pieteikušies seši speciālisti – lielais pieteikumu skaits apliecina, ka šāds izglītības projekts ir vajadzīgs. Ilgtermiņā ceram, ka uzlabosies ne tikai izglītības kvalitāte, bet arī skolotāju profesijas prestižs,” teic Kārlis Kravis.

Projekts „Mācītspēks” ir arī paraugs tam, ar kādiem panākumiem var vainagoties aktīvs komandas darbs. Projekta īstenošanā ir iesaistītas trīs vadošās Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, kā arī nodibinājums „Iespējamā misija”. Visas iesaistītās puses kopīgiem spēkiem vēlas panākt to, lai ne tikai celtos izglītības kvalitāte un skolās būtu jauni speciālisti, bet arī augtu skolotāja profesijas prestižs.

Jūnijā noslēgsies dalībnieku atlase, un būs zināmi visi 100 jaunie skolotāji, kas no 1. septembra uzsāks bezmaksas studijas Latvijā vienīgajā darba vidē balstītajā augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs”, līdztekus strādājot skolā par mācību priekšmeta skolotāju.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros 100 atlasītiem kandidātiem tiks sniegta iespēja viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv 

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

Plašāk par projektu šeit.