IKT projekta koordinatore
Mazina ierobežojumus ārvalstu sacensībās startējušiem Latvijas sportistiem

Augstākā līmeņa sportisti un apkalpojošie sporta darbinieki pēc atgriešanās no sporta sacensībām ārvalstīs varēs turpināt pildīt savus profesionālos pienākumus, iesaistoties sporta treniņos un piedaloties sacensībās - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Pakāpeniski atsākoties starptautisku sporta sacensību norisei ārvalstīs, tajās piedalās arī Latvijas sportisti un komandas. Pēc dalības sporta sacensībās valstīs, uz kurām attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, uz sportistiem attiecināms vispārējais 14 dienu pašizolācijas nosacījums, aizliegums apmeklēt sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kā arī veidot kontaktus ar citiem cilvēkiem. Tā rezultātā sportistiem, sporta darbiniekiem, medicīnas un tehniskajam personālam šajā laikā faktiski nav ļauts pildīt savus profesionālos pienākumus, trenēties un piedalīties sacensībās. Pastāvot šādai kārtībai, tiek būtiski ietekmēts arī sporta klubu darbs un sporta sacensību kalendārs. Pastāv arī risks, ka, nespējot nokomplektēt izlasi dalībai starptautiskās sporta sacensībās ārvalstīs, saskaņā ar starptautisko sporta federāciju noteikumiem var tikt piemērotas dažāda veida sankcijas līdz pat diskvalifikācijai.

Tāpēc, lai nodrošinātu sporta darba nepārtrauktību, IZM rosināja noteikt izņēmumu attiecībā uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paralimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem. Uzturoties ārpus Latvijas ilgāk par trīs dienām, sportistiem atgriežoties būs jāuzrāda dokuments par laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijā, un tam jābūt negatīvam. Tāpat laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai būs jāveic 24 stundu laikā pēc atgriešanās Latvijā. Ja arī šis tests būs negatīvs, tad sportisti un sporta darbinieki varēs turpināt treniņu procesu un dalību sacensībās, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus (tai skaitā 14 dienas no rīta un vakarā mērot ķermeņa temperatūru; uzturoties tikai vietās, kas saistītas ar sporta procesu u.c.), kā arī 5-7 dienā veicot vēl vienu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai.

Lai nodrošinātu uzraudzību un izvērtētu atbilstību noteiktajām sportistu un sporta darbinieku kategorijām, minēto personu saraksts tiks saskaņots ar IZM un apkopojošā veidā publicēts biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” tīmekļvietnē.
IZM sadarbībā ar Veselības ministriju plāno izstrādāt vadlīnijas Latvijas sportistiem, atgriežoties no sporta sacensībām ārvalstīs.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” šodien, 2020. gada 2.septembrī, apstiprināts valdībā, ar to var iepazīties MK tīmekļvietnē.