Pedagogiem
attēls

Ministru kabinets (MK) 2020. gada 14. jūlijā ir atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konceptuālo ziņojumu par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu, kas šīs programmas īstenošanas nodrošināšanai paredz izsludināt konkursu, aicinot tajā piedalīties Latvijā strādājošās starptautiskās skolas.

Līdz 28. jūlijam IZM valdībā ir jāiesniedz Ministru kabineta rīkojums par konkursa komisiju un nolikumu. Konkursa norises termiņi tiks apstiprināti valdībā.

Latvijā turpina augt pieprasījums pēc daudzvalodu un daudzkultūru vispārējās izglītības ieguves iespējām, tas ir būtisks atbalsts Latvijā esošo diplomātu, starptautisko institūciju pārstāvju un ārvalstu uzņēmēju bērniem. Turklāt nākotnē akreditētas Eiropas skolas esamība Latvijā pavērs plašākas iespējas pretendēt arī uz citu ES institūciju izvietošanu Latvijā.

Akreditētā Eiropas skola tiek veidota saskaņā ar Valdības rīcības plānu, kas paredz izstrādāt un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt politikas plānošanas dokumentu par akreditētas Eiropas skolas izveidi Rīgā un izstrādāt šādas izglītības iestādes izveidošanas nosacījumus.

Būtiskākie nosacījumi skolas izveidei: nodrošināt pirmsskolas izglītības posmu bērniem no 4 gadu vecuma, pamatskolas izglītības posmu un vidusskolas izglītības posmu saskaņā ar Eiropas skolas izglītības programmas standartiem; piedāvāt vismaz divas valodu plūsmas, no kurām viena ir angļu valodas plūsma, bet otra franču valodas vai vācu valodas plūsma; skolotāja valodas zināšanām jābūt dzimtās valodas līmenī un citi.

Tāpat Eiropas skolas izglītības programmas īstenotājam jānodrošina infrastruktūras piemērotība un atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām; pievilcīga mācību maksa, kas ir līdzvērtīga summai, ko par ES aģentūras bērniem maksā no ES budžeta; pieredze ārvalstu pedagogu atlasē; skolas administrācijas un atbalsta personāla atbilstošas svešvalodu zināšanas.

Līdz 2019. gada beigām Eiropas skolu izglītības programmas īstenošana uzsākta jau 19 skolās dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Piemēram, Tallinā, Igaunijā, akreditētā Eiropas skola tika atvērta 2013. gadā. Akreditēto Eiropas skolu tīkls Eiropā arvien paplašinās. Vēl sešās skolās notiek sagatavošanās šādu programmu īstenošanai.