Jaunumi

2020. gada 1. jūnijā Latvijā klātienē tiks atjaunota vairāku procesu un aktivitāšu norise, lai sabiedrība pakāpeniski varētu atgiezties pie ierastā darba ritma, kuru šī gada martā pārtrauca Covid-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija.

Ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus, varēs notikt valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācības, interešu izglītības nodarbības, jauniešu aktivitātes, neformālā izglītība, vairākas sporta aktivitātes, kā arī papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi.

Par šādu pasākumu atļaušanu, ievērojot valstī noteiktos vispārējos piesardzības pasākumus, ir lēmis Ministru kabinets 21. maija un 26. maija sēdēs, apstiprinot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Izglītības un zinātnes ministrija rosināja atvieglot Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas līdzšinējo regulējumu, lai pakāpeniski atgieztos pie pilnvērtīga izglītības procesa.

No pirmdienas, 1. jūnija, klātienē varēs notikt:
• papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi pamatizglītības posmā (1.-8. klase);
• valsts pārbaudījumi profesionālajās skolās, arī kvalifikācijas eksāmeni;
• iestājpārbaudījumi valsts ģimnāzijās, vidusskolās un augstskolās;
• bērnu un jauniešu nometnes, ievērojot nometņu rīkošanas vadlīnijas;
• pieaugušo mācību process, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus;
• interešu izglītība, ievērojot vadlīnijas;
• sporta aktivitātes augstākā līmeņa sportistiem (izlases, augstākā līga), neievērojot 2 m distancēšanos, tomēr ņemot vērā sporta norišu nosacījumus;
• jauniešu centru aktivitātes un neformālā izglītība, ņemot vērā nosacījumus.

Jāuzsver, ka vispārējie nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir spēkā līdz 2020. gada 9. jūnijam – ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus, kā arī pasākumu ilgums iekštelpās – līdz 3 stundām. Visās sabiedrības darbības jomās pakāpeniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, un izšķirošs būs individuālās atbildības faktors. Pamatojoties uz šī brīža epidemioloģisko situāciju, pašreiz spēkā esošie ierobežojumi, kas noteikti saistībā ar Covid-19 izplatību, netiks atcelti līdz ārkārtējās situācijas beigām un paredzams, ka daļa no tiem tiks saglabāti arī pēc 9. jūnija.