Jaunumi

Š.g. 17.septembrī plkst. 9.00 Izglītības un zinātnes ministrijā 2.stāva Lielajā zālē norisināsies informatīva sanāksme potenciālajiem Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projektu pieteicējiem, palīdzot tiem pilnvērtīgi sagatavoties otrajai EKA ESVP projektu iesniegumu atlasei.

Saskaņā ar 2013.gada 15.martā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas Sadarbības valsts līgumu projektu iesniegšana otrajai EKA ESVP projektu iesniegumu atlasei norisināsies no š.g. 5.oktobra līdz 30.novembrim.

Informatīvo sanāksmi vadīs EKA pārstāvji Niamh Dearey, Maite Trujillo un Bernard Zufferey. Sanāksmes pirmajā daļā EKA pārstāvji izskaidros ESVP procesu detaļas un atbildēs uz interesējošiem jautājumiem. Sanāksmes otrajā daļā sekos individuālas pārrunas, kuru laikā nepieciešamības gadījumā  institūtam/uzņēmumam būs iespēja uzdot arī konfidenciālus jautājumus.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, lūgums līdz 11.septembra plkst.17.00 rakstīt uz e-pasta adresi kaspars.karolis@izm.gov.lv, angļu val. norādot institūta/uzņēmuma nosaukumu, pārstāvjus, to amatus, kā arī – vai ir nepieciešamas individuālas konsultācijas.