oecd

Šonedēļ publicēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunākais prasmju ziņojums „OECD Skills Outlook 2021”, kurā analizēti mūžizglītības procesi.

Ziņojuma sadaļas secīgi aplūko mūžizglītības un prasmes mācīties pamatu izveidošanu skolā, pāreju no obligātās izglītības uz mācīšanos jauniešu un pieaugušo vecumā, intereses veicināšanu par dalību pieaugušo izglītībā, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darba tirgū pieprasītajām prasmēm.

Ziņojumā iekļautie dati par Latviju liecina, ka Latvijā 15 gadu vecuma izglītojamo attieksme pret mācīšanos uzrāda salīdzinoši maznozīmīgas atšķirības sociālekonomiskā fona vai dzimuma aspektā. Tomēr pastāv izteiktas dzimumu atšķirības attiecībā uz karjeras gaidām. Latvijā tieši jaunietes savu nākotni saista ar darbu profesijās, pēc kurām pieprasījums potenciāli samazināsies.

Ziņojumā uzsvērta Latvijā skolu līmenī īstenoto skolotāju mentoringa programmu pozitīvā ietekme uz skolotāju motivāciju un entuziasmu, kā arī skolēnu mācību attieksmi un rezultātiem. Pozitīvu saikni starp skolu un vecākiem stiprina izglītojošais TV projekts “Tava klase”, kas nodrošina augstas kvalitātes mācību materiālu dažādām vecuma grupām.

Ziņojumā ietverto datu sagatavošana notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv