Projektu aktualitātes
Skolotāju sadarbība

Šīsdienas situācijā skolotāju sadarbībai ir tikpat liela nozīme, kā saiknes ar skolēniem saglabāšanai, tāpēc svarīga ir visu skolotāju iesaiste un tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana, secina OECD eksperti TALIS pētījuma jaunāko rezultātu gaismā.

Attēls

Šonedēļ klājā nācis Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2018 otrais sējums “Skolotāji un skolu vadītāji kā augsti novērtēti profesionāļi”. Tajā uzmanība veltīta skolotāju un skolu vadītāju profesijas prestižam, darba ikdienai un spējai sadarboties.

TALIS pētījuma ekspertu komanda norāda, ka stabilas, inovatīvas un efektīvas mācīšanas stratēģijas pamatā ir skolotāju profesionālā sadarbība. Vidēji visās OECD dalībvalstīs skolotāji, kuri iesaistās profesionālajā sadarbībā ar saviem kolēģiem, mēdz biežāk norādīt uz efektīvu mācību procesu.

OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs Andreass Šlaihers (Andreas Schleicher) norāda, ka šī brīža epidemioloģiskajā situācijā īpaši nozīmīga ir visu skolotāju iesaiste un tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana. Tikpat nozīmīgi kā saglabāt saikni ar skolēniem, pašreizējā situācija vairo vajadzību skolotājiem sadarboties savā starpā. Viņaprāt, šis ir laiks, kad mums arī vairāk jāsaka paldies skolotājiem, kuri savu ikdienu velta, lai palīdzētu nākamajai paaudzei īstenot savus sapņus un veidot mūsu kopējo nākotni.

Līdz šim valstīs, kas piedalās TALIS pētījumā, profesionālā sadarbība netiek novērota bieži. Piemēram, Latvijā 12% skolotāju atsaucas uz dalību profesionālajā sadarbībā vismaz reizi mēnesī (OECD vidēji – 21%), kamēr 17% tikpat bieži mācību darbu organizē komandās (OECD vidēji – 28%). Svarīgi gan pieminēt, ka 91% skolotāju norāda, ka viņu skolai raksturīgs savstarpējs koleģiālais atbalsts (OECD vidēji – 81%).

Šodien skolotāja profesijas statuss ir svarīgs faktors cilvēku piesaistīšanai un noturēšanai profesijā. Latvijā 23% TALIS pētījumā aptaujāto skolotāju piekrīt vai pilnīgi piekrīt apgalvojumam, ka viņu profesija tiek novērtēta sabiedrībā (OECD vidēji – 26%). Tāpat 91% Latvijas skolotāju norāda, ka kopumā viņi ar savu darbu ir apmierināti (OECD vidēji – 90%). Tikmēr skolu vadītāju apmierinātības īpatsvars ir lielāks – 97% (OECD vidēji – 95%).

Skolotāju apmierinātību ar darbu un viņu nodomu turpināt mācīt var ietekmēt profesionālajā ikdienā esošais stress. Tas var traucēt ne vien skolotāju un skolu vadītāju motivācijai, bet pat skolēnu sasniegumiem. Latvijā 23% skolotāju norāda, ka viņu darbā ir daudz stresa (vidēji OECD – 18%). Trīs izplatītākie iemesli stresam skolotāju vidū ir atbildība par skolēnu sasniegumiem, pārāk lielais sagatavojamo stundu apjoms, kā arī sekošana mainīgajām prasībām, kas viņiem tiek izvirzītas darbā. Savukārt skolu vadītāji norāda uz pārāk lielu administratīvā darba apjomu, atbildību par skolēnu sasniegumiem un sekošanu mainīgajām prasībām.

Kopumā pētījuma ciklā, kas norisinājās 2018. gada vasarā, piedalījās 48 valstis no visas pasaules. Latvijā aptaujā piedalījās 2315 skolotāji un 136 skolu vadītāji. Galvenais pētījuma mērķis bija iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju, kas ir būtiska uz skolu vadītajiem, skolotājiem un mācīšanu vērstu politiku izveidei un īstenošanai.

TALIS 2018 aptaujas rezultāti šobrīd apkopoti divos sējumos. Pirmais sējums – “Skolotāji un skolu vadītāji – pilnveide visa mūža garumā”, kas publicēts pagājušā gada jūnijā, pēta skolotāju zināšanu un prasmju aspektu, kā arī skolu vadītāju profesionalitāti.

TALIS 2018 īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Pētījums norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv