Jaunatne
jaunatne

14. oktobrī, plkst. 10.00 – 17.00, konferenču zālē “Fantadroms” notiks konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni – ilgtspējai”. Konference pulcēs gan Latvijas darba ar jaunatni profesionāļus, gan ārzemju ekspertus. Konferencei līdz 6. oktobrim ir aicināti pieteikties jaunatnes jomā iesaistītie – jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferences mērķis ir pārrunāt jaunatnes jomai aktuālus jautājumus, kas reizē ir arī programmas “Erasmus+” (2021. – 2027. gads) prioritātes - digitāls darbs ar jaunatni, sociālā iekļaušana un līdzdalības veicināšana demokrātiskajos procesos, zaļa un ilgtspējīga projektu īstenošana. Konference pulcēs darba ar jaunatni profesionāļus, kuri:

  • rūpējas par ilgtspējas jautājumiem un to, ko jaunieši var darīt klimata pārmaiņu un vides aizsardzības labā;
  • vēlas sniegt vairāk iespēju  jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
  • domā,  kā veicināt jauniešu līdzdalību;
  • vēlas apgūt jaunas prasmes, lai darbā ar jaunatni kļūtu digitālāki.

Konferencē piedalīsies kā pašmāju, tā arī starptautiskie eksperti: jaunatnes jomas pētnieks Gints Klāsons, “Latvijas Platforma Attīstības sadarbībai” (LAPAS) direktore Inese Vaivare, jauniešu līdzdalības eksperts no Apvienotās Karalistes Dan Moxon, sociālās iekļaušanas eksperte Karina Chupina no Vācijas, digitālā darba ar jaunatni eksperts Michele di Paola no Itālijas un vides eksperte Elīna Kolāte.

Dalībnieki varēs piedalīties ekspertu vadītās darbnīcās, kurām būs iespējams pieteikties konfereces dienā klātienē. Atsevišķas darbnīcas notiks angļu valodā, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Tāpat konferences laikā notiks Resursu tirgus, kurā savus  programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu rezultātus prezentēs dažādas Latvijas jaunatnes organizācijas.

Konference notiks konferenču zālē “Fantadroms”, Gustava Zemgala gatvē 74 a, Rīgā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina konferencei pieteikties ikvienu  jaunatnes jomā iesaistīto – jaunatnes darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, jauniešu centru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Konference notiks klātienē dalībniekiem ar COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Dalībnieku skaits klātienē ir ierobežots. Daļa konferences tiks translēta arī tiešraidē JSPA Facebook kontā @Jaunatne.

Pieteikšanās dalībai konferencē klātienē līdz 6. oktobrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/3eEjeGsSMTYiJAMm9

JSPA patur tiesības veikt izmaiņas plānotajā programmā, kā arī straujas Covid-19 vīrusa izplatības gadījumā organizēt konferenci tikai tiešsaistē.

Papildus informācija par konferenci pieejama sazinoties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecāko projektu vadītāju Janu Priednieci, e-pasta adrese: jana.priedniece@jaunatne.gov.lv, t.67356258.

Par “Erasmus+” jaunatnes programmu

“Erasmus+” jaunatnes programmas jaunais periods ilgst no 2021. –  2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+:Jaunatne darbībā” posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomā ir iespējams īstenot projektus 2. pamatdarbībās - “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” un “Partnerības sadarbībai”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmuspluss.lv.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.