Projektu aktualitātes
Palielina finansējumu pētījumiem un monitoringam

Vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidei un dalībai starptautiskos izglītības pētījumos, kas palīdz objektīvi novērtēt izglītības kvalitāti Latvijā Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmas ietvaros, papildus būs pieejami vairāk nekā 600 tūkstoši eiro – to paredz šodien, 2020. gada 17. martā, valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides ietvaros Latvija piedalās arī starptautiskajās izglītības pētījumu programmās, kas tiek īstenotas ar ES fondu programmu atbalstu.

Izglītības kvalitātes monitorings palīdzēs izvērtēt izglītības kvalitāti visos izglītības veidos un pakāpēs no vietējā līdz nacionālajam līmenim, tas nodrošinās informāciju un atgriezenisko saiti izglītības iestāžu darbības un mācību pilnveidei, kā arī sniegs informāciju par izglītības kvalitāti vecākiem un sabiedrībai kopumā.

Projekta ietvaros īstenotie pētījumi un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide ļauj labāk izprast procesus, kas vajadzīgi, lai ieviestu pārmaiņas izglītības sistēmā, atbilstoši izglītības politikas noteiktajiem mērķiem un mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Tāpat pētījumi un monitoringa sistēma ir resurss, kas precīzāk ļauj ieviest jauno izglītības saturu, plašāk zināms kā Skola2030.

Starptautiskajos pētījumos iegūtie rezultāti palīdz izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, veicina izglītojamo mācību sasniegumu un mācību procesa padziļinātu analīzi, paaugstina attiecīgās jomas profesionāļu analītisko kapacitāti.

Ar papildus piešķirto atbalstu plānots īstenot Starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumu (IEA ICCS) un pilnveidot Starptautisko pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumu (OECD PIAAC). Papildus tiks veikta arī starptautisko pētījumu (PISA, PIRLS, TIMSS) sekundārā datu analīze, kas ir papildināta ar pētījumu tematikai atbilstošu papildus datu vākšanu.

Izglītības kvalitātes monitoringa izveide notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros. Līdz ar papildu finansējuma piešķiršanu par gadu tiek pagarināta projekta īstenošana – to plānots īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. Savukārt starptautisko pētījumu īstenošana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Izglītības un zinātnes ministrija projektus īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kā arī sadarbojoties ar augstskolām un citām pētījumos iesaistītām nacionālām un starptautiskām organizācijām. Kopējais projektos pieejamais finansējums – 11,1 miljoni eiro.

ESF Sociālais fonds

 

Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv