Pedagogiem
attēls

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālajai pilnveidei papildus būs pieejami 400 tūkstoši eiro no Eiropas Savienības struktūrfondu programmas. Tas ļaus nodrošināt jaunā mācību satura ieviešanu, pilnveidot mācību metodes atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām, kā arī stiprinās profesionālās izglītības iestāžu konkurētspēju.

Atbalsts paredzēts profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību, amata meistaru un nozares pārstāvju profesionālajai pilnveidei, kā arī izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības nodrošināšanai un mūsdienīgu mācību metožu apguvei.

Papildus piešķirtais finansējums sniegs iespēju risināt arī ar Covid-19 vīrusa izplatību pasaulē un Latvijā izraisīto krīzi, nodrošinot profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un administrācijas darbiniekiem plānotos mācību pasākumus arī attālinātā formā.

ES fondu programmas “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” ieviešanu nodrošina Valsts izglītības satura centrs. Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir vairāk nekā 6,4 miljoni eiro.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.280 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi"" šodien, 2020. gada 4. jūnijā, apstiprināts valdībā. Ar noteikumu projektu var iepazīties MK tīmekļvietnē.