Zinātnes komunikācija
attēls

Lai veicinātu Latvijas digitālo zināšanu un spēju stiprināšanu, ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu būs iespējas nodrošināt augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei.

Zinātnes jomā ar ES fondu atbalstu nodrošinās Latvijas un Eiropas kodolpētījumu centra (CERN) sadarbību pētniecības projektu jomā, kas veicinās Latvijas pilnvērtīgu pievienošanos CERN. To paredz šodien, 2020. gada 11.augustā, valdībā apstiprinātie noteikumi.

Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšanai (Digitālās izcilības centra iniciatīvas ietvaros), 3 miljoni eiro ES fondu un valsts budžeta finansējums nodrošinās akadēmiskā un zinātniskā personāla mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, tajā skaitā bioinformātikas, kiberdrošības un mākslīgā intelekta jomā vienā no prestižākajām augstskolām - Ņujorkas štata (ASV) Bufalo universitātē. Sadarbību un mācības ar Bufalo universitāti nodrošina Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola. Bufalo universitātes piedāvātās zināšanas un pieredze nodrošina starpdisciplināras studiju programmas, kādas šobrīd nepiedāvā Eiropas augstskolas. Ziemeļamerikas starpdisciplinārās studiju programmas atbilst starptautiskām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares organizāciju noteiktām prasībām, tās ir pielāgojamas, lai ātri reaģētu uz darba tirgus vajadzībām, un ietver plašu kompetenču kopumu darbam ar augstu pievienoto vērtību.

Starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās ES fondu atbalsts vairāk nekā 470 tūkstošu eiro apmērā pieejams Latvijas un CERN sadarbības aktivitātēm, veicinot Latvijas pievienošanos CERN. Vairāk nekā 100 tūkstoši eiro tiks novirzīti papildus praktiskas ievirzes pētījumu programmas rezerves sarakstā esošu kvalitatītu projektu atbalstam.

ES fondu finansējuma pārdale ir atbilstoša Eiropas Komisijai reakcijai uz Covid-19 krīzi, sniedzot iespēju dalībvalstīm pārskatīt finansējumu tām jomām, kuras esošajā situācijā ir īpaši atbalstāmas. Izvērtējot dažādus risinājumus Covid-19 seku mazināšanai, šī gada 19. maija Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums par ES fondu finansējuma pārstrukturēšanu, tai skaitā par finansējumu Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšanai.