IKT projekta koordinatore
Par Covid-19 gadījumiem skolās būs jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests

Ministru kabinets 2020. gada 15. septembrī atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu stiprināt izglītības iestāžu pienākumu informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Covid-19 gadījumiem skolās. Attiecīgi grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” šodien apstiprināti valdībā.

Izglītības iestādei būs nekavējoties jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par faktu, ka izglītības iestādē noteikti obligātie pretepidēmijas pasākumi, kā arī par to, ka un cik ilgi iestāde īstenos mācības attālināti.

Valdība arī šodien, veicot grozījumus, samazināja pašizolācijas termiņu no 14 uz 10 dienām no ārvalstīm iebraukušām personām. Tomēr 14 dienu pašizolācijas prasība vispārējā gadījumā arī turpmāk attieksies uz personām, kuras ir nodarbinātas izglītības iestādēs un kuras ir tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, skolotāji, kuri strādā ar bērniem. Vienlaikus šajā gadījumā tiek pieļauts izņēmums – šie cilvēki astotajā dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas varēs veikt Covid-19 testu. Ja tests būs negatīvs, tad 11.dienā pēc attiecīgās valsts pamešanas varēs atgriezties darbā klātienē. Ja cilvēks nevēlēsies testu veikt, tad pašizolācijas ilgums joprojām būs 14 dienas.

Vairāk informācijas par šodien veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta tīmekļvietnē.