Latvijas - Polijas izpildprogramma

1. februārī oficiālā vizītē Latvijā ieradās Polijas prezidents Andžejs Duda (Andrzej Duda) ar dzīvesbiedri Agatu Kornhauzeri-Dudu (Agata Kornhauser-Duda). Vizītes ietvaros Rīgas pilī tika parakstīta Latvijas - Polijas izpildprogramma kultūras un izglītības jomā 2023.-2026.gadam. To abu valstu prezidentu klātbūtnē parakstīja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Saleniece un Polijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Pāvels Jablonskis.

Atbilstoši Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības 2006. gada 29. marta līgumā par sadarbību kultūrā un izglītībā noteiktajām saistībām, ik pēc trīs gadiem Latvijas un Polijas puse apstiprina izpildprogrammu izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jomās. Ar šodien parakstīto  stājas spēkā izpildprogramma nākamajiem trīs gadiem.

Programmā tiek stiprināta gan pieredzes apmaiņa izglītības jomā, gan sadarbība starp abu pušu ministrijām. Tāpat paredzēta iespēja organizēt politikas veidotāju, ekspertu un profesionāļu vizītes. Īpaši uzsvērta sadarbība poļu mazākumtautību izglītībā Latvijā, skolotāju un viesskolotāju piesaistē, kā arī latviešu valodas popularizēšana Polijā.

Ar izpildprogrammu tiek atbalstīta sadarbības attīstība jaunatnes un sporta politikas jomās, informācijas un apmaiņa ar  labās prakses piemēriem.