IKT projekta koordinatore

Trešdien, 2020. gada 8. jūlijā, plkst.11.00 Jelgavā, Lielā ielā 2, Jelgavas pils Aulā, notiks svinīga Sadarbības memoranda parakstīšana par universitāšu konsorcija izveidi. Memorandu parakstīs trīs Latvijas universitātes – Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Liepājas Universitāte (LiepU) un Daugavpils Universitāte (DU), kā arī Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Liepājas, Jelgavas un Daugavpils pilsētu domes.

Konsorcija izveides mērķis ir stiprināt un sekmēt augstāko izglītību reģionālajās universitātēs, veidojot sabiedrības un darba tirgus vajadzībām atbilstošu vidi. Konsorcijs sevī ietvers jaunāko tehnoloģiju bāzes attīstīšanu un akadēmiskā personāla kvalifikāciju nostiprināšanu, papildus radot jaunu starpdisciplināru akadēmiskā personāla paaudzi. Sagaidāms, ka reģionālo universitāšu spēka konsolidēšana radīs jaunus sadarbības tīklus, veicinās intelektuālā darbaspēka noturēšanu un pieplūdi Latvijai, un nodrošinās līdzsvarotu Latvijas attīstību.

Pasākumā piedalīsies:
• izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska,
• zemkopības ministrs Kaspars Gerhards,
• LLU rektore Irina Pilvere,
• LiepU rektore Dace Markus,
• DU rektore Irēna Kokina,
• Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis,
• Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
• Daugavpils domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs.