Jaunumi
Parakstīts Latvijas un Francijas rīcības plāns sadarbībai izglītībā un zinātnē 2020. –2025. gadam

2020. gada 30. septembrī Francijas prezidenta Emanuela Makrona vizītes laikā Rīgā tika parakstīts Latvijas un Francijas rīcības plāns sadarbībai izglītībā un zinātnē 2020.–2025. gadam ar mērķi stiprināt divpusējo sadarbību izglītības un zinātnes jomā.

Rīcības plāns ietver virkni pasākumu, lai veicinātu franču valodas un kultūras izplatīšanu Latvijā un latviešu valodas un kultūras izplatīšanu Francijā, dalītos ar pieredzi un informāciju izglītības jomā, tajā skaitā, par izglītības sistēmām, izglītības saturu, mācību materiāliem un izglītības digitalizāciju, un lai attīstītu ciešāku sadarbību starp izglītības iestādēm, veicinot informācijas apmaiņu, studentu, pedagogu un akadēmiskā personāla mobilitāti, kā arī kopīgu projektu un programmu īstenošanu.

Tāpat ir plānots stiprināt sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām un pētnieciskajām institūcijām, tajā skaitā zinātnisko pētījumu pārvaldībā, kosmosa pētniecībā, kvantu tehnoloģiju attīstībā, zinātniskajā komunikācijā un valodas pētniecībā, kā arī veicināt abpusēju zinātniskā personāla mobilitāti, informācijas un zinātnisko un tehnisko publikāciju apmaiņu, konsultācijas un diskusijas par zinātniskajām disciplīnām, īpaši atbalstot sadarbību kopīgajās interešu jomās.

Sadarbība ar Franciju Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomās tiek īstenota 1997. gada 14. aprīlī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības kultūras, izglītības, tehnikas, zinātnes un tehnoloģijas sadarbības līguma ietvaros, tajā skaitā abpusēji piešķirot valsts stipendijas. Tas veicinājis franču valodas popularizēšanu Latvijā un franču valodas skolotāju tālākizglītību. Skolēnu skaits, kas apgūst franču valodu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs, ir stabils pēdējo 10 gadu laikā. Vienlaikus Žila Verna Rīgas franču skola bērniem piedāvā mācības franču valodā pirmsskolas un pamatskolas līmenī.

Latvijas valsts stipendijas katru gadu tiek piedāvātas Francijas studentiem un akadēmiskajam un zinātniskajam personālam (2020./2021. akadēmiskajā gadā ir piešķirta viena stipendija studijām un viena stipendija pētniecībai). 2019./2020. gadā Latvijas augstskolās studēja 16 studenti no Francijas. ES Erasmus+ programmas projektu un mobilitātes aktivitāšu ietvaros starp Latviju un Franciju tika īstenotas vairāk kā 900 mobilitātes. Savukārt, zinātnes jomā notiek sadarbība “Osmoze” programmas ietvaros kopš 2011. gada, un tās galvenais mērķis ir atbalstīt Latvijas un Francijas zinātniskās sadarbības projektu izstrādi, programmas ietvaros atbalstot pētnieku mobilitāti. Latvijas un Francijas zinātnieki iesaistās kopīgajos projektos, veicinot abu valstu zinātniski-pētniecisko attīstību.