kopbilde

Šodien, 1.jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegti Ministru kabineta (MK) Atzinības raksti kopā 16 izglītības, zinātnes un sporta jomas darbiniekiem par izciliem sasniegumiem valsts labā.

Svinīgā pasākuma atklāšanā izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsver: “Šo nedēļu aizsāka mūsu sapņu komandas sagaidīšana mājās, tam sekoja jauna valsts prezidenta ievēlēšana, mācību gada noslēgums, un šodien mums ir iespēja pateikties cilvēkiem, kas savā profesionālajā darbībā iemieso izcilību. Liels paldies katram, kas ir bijis drosmīgs, gājis pa priekšu, darījis vairāk un caur savām vērtībām sasniedzis vairāk.”

Ministru kabineta Atzinības rakstus klātienē kopā ar pavadošajām personām bija ieradušies saņemt:

 • Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa - par ieguldījumu latviešu valodas kā otrās valodas, svešvalodas un etniskā mantojuma valodas apguves atbalsta sistēmas izstrādē un ieviešanā;
 • Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte Astra Aukšmuksta - par ilggadēju darbu valsts pārvaldē un ieguldījumu interešu izglītības un audzināšanas darba attīstībā;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Santa Šmīdlere - par ieguldījumu investīciju plānošanā un piesaistē Izglītības un zinātnes ministrijas politikas jomu attīstībai;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors, ķīmijas doktors Dmitrijs Stepanovs - par ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes izcilības veicināšanā;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras ERASMUS+ programmas departamenta direktore Zane Gailīte - par ieguldījumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas iespēju popularizēšanā, sekmējot izglītības sektoru institūciju internacionalizāciju un starptautisko atpazīstamību;
 • Ogres tehnikuma galvenā grāmatvede Kristīne Buče - par ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un finanšu pārvaldībā;
 • Valmieras tehnikuma Attīstības nodaļas vadītāja Dace Careva - par ieguldījumu profesionālās izglītības kvalitātes celšanā un modernizācijā;
 • Rīgas Stila un modes tehnikuma direktora vietniece praktisko mācību un darba vidē balstītu mācību darbā Valda Krūmiņa - par ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes procesu digitalizācijas un ilgtspējas attīstībā;
 • Rīgas Volejbola skolas volejbola treneris Andris Vitauts Kļaviņš - par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu volejbola attīstībā;
 • Rīgas Tehniskās universitātes profesors un studiju prorektors, inženierzinātņu doktors Uldis Sukovskis - par ieguldījumu augstākās izglītības sistēmas pilnveidē;
 • Rīgas Tehniskās universitātes vadošajā pētniece, inženierzinātņu doktore Inga Dāboliņa - par individuālās aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas izveidi un vadību un ieguldījumu sabiedrības veselības drošībā;
 • Rīgas Stradiņa universitātes Studiju prorektore, profesore habilitētā pedagoģijas doktore Tatjana Koķe - par ieguldījumu izglītības, zinātnes un augstskolu pedagoģiskā darba attīstībā valstī un Rīgas Stradiņa universitātē;
 • Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza - par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
 • Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
 • Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Ar pasta starpniecību Ministru kabineta atzinības raksts tiks nosūtīts arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājai Intai Dimantei - par mūža ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu skatuviskās tautas dejas attīstībā un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Savukārt Ministru prezidenta Pateicības rakstu saņems “Attīstības platformas YOU+” vadītājs Andris Kāposts.

MK Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par MK Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji.

2023. gada 2. maijā valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts “Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu” pieejams MK tīmekļvietnē.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

prese@izm.gov.lv
tālr. 67047704, 67047834, 67047893