IKT projekta koordinatore
Pašvaldībām pieejams finansējums starpnovadu sadarbībai jaunatnes jomā

Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludināta papildu projektu konkursu “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, aicinot Latvijas pašvaldības līdz 12. oktobrim pieteikt savas projektu idejas starpnovadu sadarbībai jaunatnes jomā. Vienam projektam pieejamais finansējums ir 4300 eiro. Apstiprinātos projektus pašvaldību apvienības varēs īstenot no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim.

Konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” mērķis ir atbalstīt līdz 12 pašvaldību projektus, lai jaunatnes jomas ilgtermiņa attīstībā līdz šim ieguldītais darbs veiksmīgi turpinātos arī pēc administratīvo teritoriju reformas. Īpašs uzsvars ir likts uz digitālo darbs ar jaunatni, mobilo/ielu darbu ar jaunatni, jauniešu līdzdalību un iniciatīvām, sociālo iekļaušanu, kā arī brīvprātīgo un starptautisko darbu ar jaunatni.

“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldības pieteikt savas projektu idejas, lai jaunajos novados veiksmīgi plānotu vienotu darbu ar jaunatni un īstenotu starpinstitūciju sadarbību reformas neskartajās pašvaldībās,” uzsver JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Valmieras pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Selga Skrastiņa, pārstāvot pašvaldību, kas jau pieteicās un guva iespēju piedalīties šādā projektu konkursā, norāda uz galvenajiem apsvērumiem izmantot šo iespēju: “Uzzinot par konkursu, sapratu, ka mūsu pilsētai Valmierai dalība programmā būtu ļoti vērtīga, jo mums ir svarīgi saprast, kā turpmāk vēlamies strādāt, lai darbu ar jauniešiem spētu vienlīdz veiksmīgi īstenot visos novados un jaunajā teritorijā. Kopā ar Rūjienas, Burtnieku un Beverīnas novada jaunatnes lietu speciālistiem, kā arī citiem Administratīvi teritoriālā reformā iesaistītajiem novadiem uzrakstījām projektu “Kopā, tālāk, plašāk”, kas tika apstiprināts īstenošanai. Projekta ietvaros veiksim jauniešu aptauju, iesaistīsim lēmējvaru un izstrādāsim jaunapvienoto novadu Jaunatnes politikas stratēģiju. Tas mums ļaus ne tikai izveidot kopīgu nākotnes sadarbības modeli, bet arī sniegs iespēju procesā iesaistīt jauniešus, jo viņi ir tie, kuri veidos jaunatnes lietas jaunizveidotajā Valmieras pašvaldībā.”

Projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” var piedalīties ikviena Latvijas pašvaldība, kura nav bijusi sadarbības partneris vai nav piedalījusies 2020. gada pirmajā projektu konkursā. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 12. oktobrim tiešsaistē.

Apstiprināto projektu iesniedzējiem, būs iespēja saņemt JSPA nodrošinātas individuālas mentora konsultācijas. Projektu uzsākšana ir plānota no 2020. gada 7. decembra, un ne vēlāk kā 2020. gada 30. decembrī. Projektus varēs īstenot līdz 2021. gada 8. novembrim.

Lai nodrošinātu atbalstu projektu iesniedzējiem, 29.-30. septembrī tiks organizētas mācības par projektu izstrādi. Informācijai par dalību mācībās pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti ir aicināti sekot www.jaunatne.gov.lv.