IKT projekta koordinatore
Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski samazina ierobežojumus izglītības un sporta jomā

10. jūnijā Latvijā tiek atcelta ārkārtējā situācija un pakāpeniski mazināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Kaut gan līdz 2020. gada 31. jūlijam nav atļauts mācību process klātienē, tomēr no 10. jūnija darbu ierastajā režīmā varēs sākt pirmsskolas izglītības iestādes. To paredz šodien, 2020. gada 9. jūnijā, valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Ņemot vērā sasniegtos rezultātus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā un lai pasargātu sabiedrību no tās atkārtota uzliesmojuma, dažādu ierobežojumu atcelšana notiks pakāpeniski, vienlaikus stingri ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus. Piesardzības pasākumi ietver prasības roku higiēnai, virsmu dezinfekcijai, koplietojamo virsmu apjoma samazināšanai, arī telpu vēdināšanai. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšana un pasākumi būs jāplāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā jānodrošina telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.

Būtiskākās izmaiņas ar izglītību un sportu saistītās norisēs no 2020. gada 10. jūnija:
• līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā - ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība;
• līdz 2020.gada 31.augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais dalībnieku skaits grupā - 50;
• sporta treniņu un sacensību laikā sportisti un sporta darbinieki var neievērot 2 metru distanci, šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu;
• sporta nodarbībās treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personu, turklāt bez vecuma ierobežojuma, uz vienu cilvēku jānodrošina ne mazāk kā 4m2 platības, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu aktivitātes, ja to atļauj norises vietas kapacitāte;
• atļauts rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus;
• ja sporta pasākums notiek iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000m2, skatītājiem līdz 31.jūlijam pasākumā nav atļauts piedalīties;
• klātienē atļauti valsts pārbaudījumi, iestājpārbaudījumi, konsultācijas un pēcpārbaudījumi, ņemot vērā jau iepriekš Veselības ministrijas izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus;
• klātienē izglītības iestādē var organizēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi un pārbaudījumus;
• jauniešu centru un neformālās izglītības aktivitātes notiek, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus, līdz 30. jūnijam - 100 personas iekštelpās, 300 - ārpus telpām;
• skolu izlaidumu rīkošanā līdz 30. jūnijam jāievēro vispārējie pulcēšanās ierobežojumi – 100 personas iekštelpās un 300 ārpus telpām.

Jāatceras, ka atļautās norises nedrīkst notikt vienlaikus ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās.

Plašāka informācija un šodien valdībā pieņemtais noteikumu projekts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Rīt, 2020. gada 10. jūnijā, stāsies spēkā arī īpašais “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”, kuru Saeima steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēma 5. jūnijā. Likums izstrādāts, lai atjaunotu vispārējo tiesisko kārtību, paredzot atbilstošus piesardzības pasākumus, kas nodrošina ar sabiedrības drošības un veselības interesēm samērīgu un efektīvu valsts institūciju darbību. Likums būs spēkā tik ilgi, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Valdībai vismaz reizi trīs mēnešos būs Saeimai jāsniedz ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem.