ES fondi

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi atklātu 4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam.

Ceturtajā atlases kārtā tiek atbalstīti pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas mērķu sasniegšanā, jomās un prioritātēs. Ņemot vērā rīcības plānu “Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju” (First ERAvsCorona Action Plan), šajā kārtā lielāks uzsvars likts uz pētniecības pieteikumiem, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmes izpēti un inovatīvu risinājumu attīstīšanu šādās jomās:

sabiedrības veselības problēmu risināšana; elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tai skaitā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei; inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, klimata pārmaiņām).

Ceturtajā atlases kārtā pieteikumus var iesniegt pēcdoktoranti, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Viena pētniecības pieteikuma īstenošanas maksimālais finansējums ir 111 505 eiro un īstenošanas ilgums - 30 mēneši. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pētniecības pieteikuma īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas un nevar pārsniegt pieteikuma īstenošanas beigu termiņu - 2023. gada 30. jūniju. 4. atlases kārtā paredzēts pēcdoktoranta starptautiskās mobilitātes periods - vismaz 2 mēneši.

Pieejamais finansējums 4. atlases kārtā ir 11,4 milj. eiro, tai skaitā, ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir paredzēti 5,7 milj. eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem – 5,7 milj. eiro, no kuriem 1,1 milj. eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai.

Detalizēta informācija par 4. kārtas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem ir pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi.

Projekta mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 51 milj. eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 43,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 5,1 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 2,5 milj. eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Papildu informācija:
Ineta Kurzemniece,
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas
vadītāja
Tālr.: 67814328
e-pasts: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv 

Līga Mirlina
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas
vecākā eksperte
Tālr. 67785472
e-pasts: liga.mirlina@viaa.gov.lv 

Alise Bērziņa
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462
e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv