Jaunumi

Ārkārtējās situācijas laikā arī speciālās izglītības iestāžu audzēkņi un bērni, kas speciālās izglītības programmas apgūst vispārizglītojošajās skolās, mācās attālināti. Lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku mācību procesu un sniegtu atbalstu problēmsituācijās, ikvienam pedagogam un bērnu vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas par speciālās izglītības programmu īstenošanu attālināti. Konsultācijas telefoniski sniedz 12 speciālās izglītības iestādes – attīstības centri visos Latvijas reģionos.

Latvijā vairāk nekā 12 000 bērnu mācās speciālajās izglītības programmās. Lielākā daļa no viņiem izglītību iegūst iekļaujošā vidē - 54% bērnu ar dažādām speciālām vajadzībām mācās vispārizglītojošās skolās, bet aptuveni 46% - speciālajās skolās.

2019./2020. mācību gadā Latvijā darbojas 51 speciālā izglītības iestāde, no tām 12 piešķirts speciālās izglītības iestādes - attīstības centra statuss. Attīstības centriem speciālās izglītības īstenošanā ir īpaša vieta un loma, jo centri arī ikdienā sniedz metodisku un pedagoģisku palīdzību to izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā ar bērniem speciālajās programmās, kā arī konsultē bērnu vecākus.

Arī Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir viena no speciālās izglītības iestādēm, kura ārkārtējās situācijas laikā aicina pedagogus un vecākus sadarboties, lai bērni ar īpašām vajadzībām arī attālināto mācību laikā turpinātu saņemt pēc iespējas kvalitatīvu izglītību. “Mūsu skolā mācās bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem no vairākām Latvijas pilsētām - Kokneses, Liepājas, Daugavpils, Ogres, Rīgas, Jēkabpils, Ķeguma, Aizkraukles un citām. Jau no brīža, kad visā valstī izsludināja ārkārtas situāciju, sapratām, ka mums vajadzēs ātri pielāgoties un pārorganizēt mācības. Esam to veiksmīgi izdarījuši un turpinām regulāru saziņu ar bērniem un vecākiem,” saka Kokneses pamatskolas – attīstības centra direktore A.Ščerbinska. “Ticu un ceru, ka visā sabiedrībā kopumā mainīsies izpratne par mācībām skolās. Ticu, ka ar mācīšanos attālināti sabiedrībā nostiprināsim priekšstatu, ka skolotāji un viņu darbs ir vērtība. Šis ir laiks, kad vecāki novērtē, cik patiesībā daudz laika, uzmanības un enerģijas viņu bērniem velta skolotāji,” uzsver direktore, aicinot pedagogus un vecākus sadarboties un droši zvanīt, lai saņemtu konsultācijas, kliedētu bažas vai gūtu apstiprinājumu, ka kopīgais darbs rit pareizajā virzienā.

NODERĪGI

Metodiskie ieteikumi individuālajam izglītības plānam attālinātu mācību īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.