Pedagogiem
attēls

Pedagogu digitālās kompetences pilnveidošanu Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā izvirzījusi par profesionālās kompetences prioritāro mērķi, nodrošinot tam papildu finansējumu. Plānots, ka kopumā šajā gadā digitālo kompetenci pilnveidos vismaz 2650 pedagogu. Plašāka informācija par kursiem un pieteikšanos pieejama IZM tīmekļvietnē.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska aicina pedagogus aktīvi izmantot iespēju bez maksas papildināt zināšanas digitālajās prasmēs un pieteikties programmām “Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai” ar dažādām priekšzināšanām. Šim mērķim ministrija ir atvēlējusi kopumā 500 000 eiro.

Šogad kursu saturs ir veidots tā, lai maksimāli sasniegtu mērķa auditoriju: izglītības iestāžu vadības komandas, profesionālo un vispārizglītojošo skolu pedagogus, pirmsskolas pedagogus, sākumizglītības skolotājus, kā arī dažādu mācību priekšmetu (matemātika, latviešu valoda, datorika, inženierzinības, dizains un tehnoloģijas, fizika, ķīmija un bioloģija) skolotājus.

Tā ir inovatīva pieeja pedagogu digitālo prasmju pilnveidošanas procesa organizācijai, jo paredz iespēju katram kursu dalībniekam apgūt saturu sev ērtā tempā un laikā. Kursā jāapskata tehnoloģijas un rīki, kurus var izmatot mācību procesā, lai veicinātu sadarbību, atvieglotu mācību procesa organizēšanu. Mācību dalībnieki apgūs rīkus un tehnoloģijas, kas palīdz ātrāk un efektīvāk paveikt ikdienas darbus apkopojot rezultātus un organizējot klases darbus, kā arī strādājot komandā. Kursu īstenotāji ir izstrādājuši detalizētus mācību uzdevumus, piesaistījuši grupu vadītājus – konsultantus lai nodrošinātu pedagogiem labvēlīgu mācību režīmu. Kursu saturs veidots atbilstoši mūsdienu mācību vides prasībām. 

Valsts budžeta finansējums pedagogu digitālās kompetences pilnveidei tiek paredzēts katru gadu. Laikā no 2014.gada līdz 2020.gadam garos (ar piešķirtām tiesībām strādāt par informātikas skolotāju) un īsos profesionālās kompetences pilnveides kursus ir apmeklējuši 4339 pedagogi.

Kopumā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 2020. gadā atvēlēts 1,7 milj. eiro valsts budžeta finansējuma, no kuriem 500 000 eiro - pedagogu digitālās kompetences pilnveidošanai.