Pedagogiem
Skolotājs

Šodien, 2022. gada 15. martā, valdībā atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums par atbalsta sniegšanu pedagogiem un akadēmiskajam personālam saistībā ar Covid-19 epidemioloģiskajiem apstākļiem 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī. Piemaksas par papildu aizvietošanas darbu un personīgu ieguldījumu kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā hibrīdprocesa apstākļos saņems gan pirmsskolu, gan vispārējās, speciālās un profesionālās, gan augstākās izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāls.

Līdzīgi kā iepriekšējais, arī 2021./2022. mācību gads norit Covid-19 pandēmijas apstākļos. Tomēr salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, šogad tiek vairāk izmantotas preventīvās darbības, tajā skaitā, testēšana, vakcinācijas prasības, kas būtiski mazina saslimstības risku gan izglītojamiem, gan nodarbinātajiem. Taču saistībā ar šiem procesiem izglītības iestāžu vadītāji ir spiesti pieņemt lēmumus mācības organizēt daļēji attālinātā režīmā, kā arī daudzos gadījumos daļai klases mācību procesu nepieciešams nodrošināt klātienē, bet daļai attālināti, kas rada papildu slodzi pedagoģiskajam personālam.

Paaugstinātā psiholoģiskā slodze, kurai lielā mērā ir pakļauti visu izglītības posmu skolēni,  palielina arī pedagoģiskā personāla lomu. Pedagogu pārslodze, emocionālais un psiholoģiskais sagurums, entuziasma un motivācijas trūkums šajos paaugstināta epidemioloģiska riska apstākļos nozīmē, ka ievērojami palielinās arī pedagoģiskā darba apjoms. Tāpēc ministrija rosināja piešķirt papildu atbalstu, lai motivētu pedagoģisko personālu nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu.

Kopā ar sadarbības partneriem izstrādātā atbalsta priekšlikumu pakete plānota gandrīz 8,8 milj. eiro apmērā. Piemaksu finansējuma fonda apmērs tiek rēķināts, par pamatu ņemot viena mēneša mērķdotācijas apmēru pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās un profesionālās pamata un  vidējās izglītības iestādēs, kurās ir speciālās izglītības klases un grupas, speciālās izglītības iestādēs, pamata un vispārējā vidējā izglītībā, profesionālajā izglītībā un profesionālajā ievirzē, interešu izglītībā,  kā arī augstākās izglītības iestādēs, katrā iestāžu grupā nosakot konkrētu piemaksas apmēru. Piemaksas paredzētas ar skolotāju palīgiem un auklēm.

Par finansējuma fonda tālāko sadali izglītības iestādē ir atbildīga pati iestāde, tās vadītājs. Finansējums attiecas uz 2021./2022. mācību gada otro semestri un piemaksas izmaksājamas šī semestra ietvaros.

Šodien valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un informatīvais ziņojums par piemaksas piešķiršanu par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Šajā mācību gadā piemaksas pedagogiem tikušas piešķirtas vairākas reizes. 2021. gada 9. novembrī valdība atbalstīja IZM priekšlikumu piešķirt papildu finansējumu piemaksām tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas no septembra iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās. Savukārt 2022. gada 1. martā tika atbalstīts ministrijas priekšlikums piešķirt papildu finansējumu piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, kas 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī ir tieši iesaistīti testēšanas procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās.