Skolēniem
STEM

Valdība šodien, 2023. gada 12. septembrī, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinātās izmaiņas noteikumos, paredzot palielināt finansējumu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātē "Inovācijas centri", lai nodrošinātu iespēju centriem izstrādāt un īstenot vēl vairāk aktivitātes STEM jomās.

Grozījumi noteikumos dod iespēju četru inovācijas centru Latvijas reģionos – Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī – līdzfinansējuma saņēmējiem - pašvaldībām, pieteikt papildu aktivitātes, kas paredz izstrādāt un īstenot papildu interešu izglītības programmas un darbnīcas zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, kā arī neformālās izglītības programmas pedagogiem.

Lēmums piešķirt papildu finansējumu mācību aktivitātēm balstīts augstajā pieprasījumā, kas saglabājies kopš šo inovācijas centru kursu piedāvāšanas sākuma 2021. gadā. Tas apliecina lielo interesi reģionos par to, kā bērniem interesanti un saprotami atklāt STEM pasauli. Šādā veidā skolēniem jau skolas gaitās tiek radīta interese par STEM jomām, veicinot karjeras izvēli šajās Latvijas tautsaimniecībai tik vajadzīgajās jomās.

Inovācijas centri, kuri īsteno šīs papildu aktivitātes, ir Cēsu Kosmosa izziņas centrs, Daugavpils Inovāciju centrs, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs un Ventspils zinātnes centrs VIZIUM. Katrā no šiem centriem ir sava atšķirīga tematiskā specializācijas joma (piemēram, vides zinātņu vai kosmosa), un tie katrs sadarbojas ar universitāti vai augstskolu Latvijā un zinātnes centru Norvēģijā. Šāda sadarbība liek pamatu zinātnes un izglītības sinerģijai, kas ir svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvam un radošam mācību procesam.

Lai sekotu līdzi Programmas “Pētniecība un Izglītība” aktualitātēm, meklē informāciju EEZ un Norvēģijas grantu mājaslapā https://eeagrants.lv.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” mērķis ir attīstīt cilvēkresursu un zināšanu attīstību Latvijā, veicinot sadarbību pētniecībā starp Latviju, donorvalstīm, Igauniju un Lietuvu, kā arī Latvijas augstskolu studentu un augstskolas personāla mobilitāti ar donorvalstīm. Kopējais programmā pieejamais finansējums, ieskaitot inovācijas centru projektus, ir EUR 17 058 824, no kuriem EEZ/Norvēģijas grants ir EUR 14 500 000, Latvijas nacionālais līdzfinansējums - EUR 2 558 824. Programma tiek ieviesta līdz 2024. gada 30. aprīlim.