Pedagogiem

attēlsNo 2020. gada 1. septembra vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu zemākā mēnešalga tiek palielināta no 750 eiro līdz 790 eiro par likmi jeb 30 stundu darba nedēļu – to paredz otrdien, 2020.gada 16.jūnijā, valdībā apstiprinātie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos.

Atbilstoši algu palielinājumam tiek palielinātas arī profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku, kā arī izglītības metodiķu zemākās mēneša darba algas likmes. Tāpat no jaunā mācību gada noteikta piemaksa 10 procentu apmērā valsts ģimnāziju un profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem, kuri īsteno vidējās izglītības programmas.

“Pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšana ir Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāte, kas tiek īstenota vienlaikus ar izglītības sistēmā veicamajām reformām,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Piebilstot, ka svarīgi arī atcerēties Pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā ietverto nosacījumu, ka finanšu līdzekļi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai tiek rasti no trīs avotiem - sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu, kā arī piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību un valsts budžeta.

Pedagogu algu palielināšanai 2020. gadā nepieciešami aptuveni 8 milj.eiro, kas šogad tiks rasti, veicot pārdali starp IZM budžeta apakšprogrammām un piešķirot finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Jautājumu par augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, tāpat par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanas nodrošināšanai turpmākajos gados, Ministru kabinets skatīs vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Turpinot kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanu un pieejamību, IZM ir radusi iespēju resursu pārdalei 4 miljonu eiro apmērā, paredzot diferencēto koeficientu (no 2 līdz 5) skolēniem speciālās izglītības programmās, kā arī papildu koeficientu 1,22 valsts ģimnāzijās vispārējās vidējās izglītības programmā 10.-12.klasēs (līdz šim ir bijis koeficients 1,1), un papildu koeficientu 1,3 pedagogiem, kas nodrošina vispārējās izglītības apguvi ieslodzījuma vietās (šobrīd šāda koeficienta nav).

Ar šodien valdībā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem var iepazīties MK tīmekļvietnē.

attēls