Pedagogiem Skolēniem Vecākiem
ZinātJauda

Šajā pavasarī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar ziņu portālu „Delfi” piedāvā podkāstu jeb klausāmsarunu ciklu „Zinātjauda”, kas pirmo reizi pie klausītājiem nonāk ceturtdien, 2022. gada 31. martā. 

„Zinātjauda” būs datos un pētījumos balstītas diskusijas starp pētniekiem un praktiķiem par Latvijas izglītības jomas jautājumiem, kas nozīmīgi ikvienam, tās būs sarunas, lai vairotu datos balstītu lēmumu pieņemšanu gan indivīdu, gan organizāciju, gan valsts mērogā.  

Klausāmsarunu cikla pirmās sērijas tēma ir „Covid-19 ietekme uz mācīšanu un mācīšanos”, kuru sarunas vadītājs Artis Ozoliņš šķetina kopā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētnieci Lienu Hačatrjanu, profesori Baibu Martinsoni un Izglītības pētniecības institūta pētnieci Lindu Mihno, kā arī ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiķi Edgaru Plētienu.  

„Covid-19 laiks radīja lielas pārmaiņas veidā, kā notiek mācīšana un mācīšanās, un tas ir izgaismojis, cik svarīgi ir lielie starptautiskie pētījumi. Ieguvējas ir tās valstis, kurās notiek valsts mēroga lielie pētījumi, jo tieši lielas, regulāras datu vākšanas par skolēniem ar ilglaicīgu un atkārtotu pieeju dod visprecīzāko ainu,” vēsta pirmā podkāsta sērija.  

Turpmākajās podkāsta sērijās pētnieki un praktiķi diskutēs par tādām tēmām kā lasītprasme, iedzīvotāju digitālās prasmes, pilsoniskā izglītība un citām. Klausāmsarunu cikls pieejams ziņu portālā „Delfi”, kā arī „Spotify” un „Apple Podcasts” platformās.  

Izglītības un zinātnes ministrijas klausāmsarunu cikls „Zinātjauda” veidots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”. 

ESF Sociālais fonds