ES struktūrfondi
tehnikums

Sešām profesionālās izglītības iestādēm infrastruktūras modernizācijas projektu turpināšanai piešķirts finansējums vairāk nekā 1,6 milj. eiro apmērā. To paredz šodien, 2021. gada 10. augustā, valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie rīkojumu projekti par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem augstas gatavības projektu īstenošanai. Skolu infrastruktūras modernizācijas projektus īsteno Eiropas Savienības (ES) fondu projektu ietvaros sinerģijā ar augstas gatavības projektiem.

Augstas gatavības projektu investīcijas ir nepieciešamas un būtiski papildinošas līdzšinējiem ES fondu atbalsta programmas ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

Piešķirto finansējumu ieguldīs Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusu atjaunošanas papildu darbu veikšanai, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanas 3. un 4.kārtas būvdarbiem, kā arī mācību korpusa atjaunošanai. Rīgas stila un modes tehnikumam veiks mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā piešķirto finansējumu ieguldīs dienesta viesnīcas pārbūvei, tādējādi nodrošinot pilnu būvniecības ieceres īstenošanu un tehnikuma infrastruktūras modernizēšanu. Daugavpils Būvniecības tehnikumā nodrošinās multifunkcionālās halles 2. un 4.kārtas – Sporta nodarbību telpu grupas un darbnīcu mācību korpusa trešā un ceturtā stāva pārbūvi. Rēzeknes tehnikumā infrastruktūras modernizācijas projekta ietvaros veiks mācību darbnīcu korpusa būvdarbus.

Augstas gatavības projektu finansējuma sasaiste ar ES fondu atbalsta programmas projektiem nodrošina abu finansējuma avotu caurskatāmību un izsekojamību, kā arī  sekmē valdības lēmuma “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” augstas gatavības projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietošanu un  projektu mērķu sasniegšanu līdz 2022.gada beigām.

Augstas gatavības projektu ietvaros gandrīz 18  milj. eiro plānots ieguldīt astoņu IZM un divu Kultūras ministrijas (KM) profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas projektu turpināšanai Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī un Rēzeknē. No kopējā augstas gatavības projektu ieguldījumu apjoma gandrīz 13 milj. eiro plānoti IZM un 5,1 milj. eiro KM profesionālās izglītības iestādēm. Plānotie ieguldījumi papildinās jau līdzšinējās ES fondu investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā un mūsdienīgas profesionālās izglītības nodrošināšanā visos Latvijas reģionos.

Ar šodien valdībā izskatītajiem diviem rīkojuma projektiem "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" var iepazīties MK tīmekļvietnē.