Pedagogiem

attēlsValsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros ir izstrādāti un publiskoti visi plānotie mācību programmu paraugi pamatizglītībā un vidējā izglītībā, un tie ir pieejami Mācību resursu krātuvē. Laikā no 11.līdz 21.augustam notiks katru programmu skaidrojoši publiski vebināri.

Kopumā izstrādāts 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs, kas veidots kā atbalsta materiāls skolotājiem. Tā kā izstrādātajām mācību programmām ir ieteikuma raksturs, izglītības iestāde var elastīgi veidot mācību plānu, īstenojot kursus īsākā vai garākā laika periodā, jo izglītības programmā noteikts tikai kopējais ieteicamais stundu skaits kursā un tematā. Tāpat kā līdz šim, skolotājiem saistoši jeb obligāti ir vienīgi skolēniem noteiktie sasniedzamie rezultāti mācību jomās - tie ir bijuši pieejami kopš standartu pieņemšanas brīža valdībā - pamatizglītībā kopš 2018.gada rudens, vidējās izglītības pakāpē - kopš 2019.gada rudens. Tie viegli uztveramā formātā publicēti šeit.

Sākot ar šo nedēļu, Skola2030 organizē vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā - tie, tāpat kā līdz šim notikušie, būs skatāmi tiešraidē Skola2030 Facebook kanālā www.facebook.com/skola2030:

  • 11. augustā plkst. 12.00 - Sociālās zinības un vēsture 
  • 11. augustā plkst. 14.00 - Vēsture un sociālās zinātnes
  • 13. augustā plkst. 11.00 - Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra
  • 14. augustā plkst. 10.00 - Dizains un tehnoloģijas
  • 14. augustā plkst. 12.00 - Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I)
  • 14. augustā plkst. 15.00 - Sports un veselība
  • 19. augustā plkst. 10.00 - Programmēšana
  • 21. augustā plkst. 10.00 - Datorika.

Saites uz mācību programmu paraugiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā (pamatizglītība, vidējā izglītība).

Vienkopus saites iepriekšējo vebināru ierakstiem atrodamas tīmekļvietnē un tiek papildinātas: sadaļā “Skolotājiem”, apakšsadaļā “Atbalsts” pie attiecīgā programmas parauga saites.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski, sākot no 2020. gada 1. septembra 1., 4., 7. un 10. klasē.