Jaunumi

Irbenes radioteleskopa antenaŠodien, 10.jūnijā, balsta tornī tika pacelta Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā radiolokācijas centra Irbenes radioteleskopa antena, kuras renovācijas darbi tika veikti ar valdības finansiālo atbalstu.

Tagad, pēc renovācijas darbu pabeigšanas, Ventspils Augstskolas Starptautiskais radioastronomijas centrs varēs kļūt par pilntiesīgu “Eiropas Lielās bāzes interferometrijas tīkla” partneri, kas sekmēs zinātnisko darbību un ļaus pilntiesīgi iesaistīties  Eiropas kosmisko tehnoloģiju un pakalpojumu nozarē, kas Latvijai ir stratēģiski  nozīmīga pētniecības joma. Tas dos ieguldījumu gan augstākās izglītības, gan zinātnes attīstībā un sekmēs arī tautsaimniecības attīstību Latvijā un cels Latvijas pētniecības konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Starptautiskā radioastronomijas centra galvenie darbības virzieni ir fundamentālie pētījumi astronomijā un astrofizikā, lietišķie pētījumi kosmosa tehnoloģiju jomā, augstas veiktspējas skaitļošanas un lietišķās inženierelektronikas pētījumi.

Radioteleskopa rekonstrukcijas darbi norisinājās Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveides projekta aktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros. Izglītības un zinātnes ministrija šiem darbiem 2014.gada decembrī piešķīra papildu finansējumu 988 000 eiro apmērā.