ES fondi Jaunumi
Kuldīgas tehnikums

Lai  turpinātu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (Kuldīgas tehnikums) tehnoloģiju centra būvniecību, rasts risinājums nepieciešamo investīciju nodrošināšanai, veicot izmaiņas Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmās. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais informatīvais ziņojums, kuru šodien, 2023. gada 21.martā, izskatīja valdībā.

Krievijas iebrukums Ukrainā un karadarbība būtiski ietekmējusi daudzas tautsaimniecības nozares, tajā skaitā būtiski palielinot būvniecības izmaksas. Kuldīgas tehnikuma Tehnoloģiju centra būvniecības izmaksas ir pieaugušas par trešdaļu, un projekta pilnīgai pabeigšanai, kas plānota šī gada nogalē, papildus nepieciešami vairāk nekā 1,4 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu jaunā tehnoloģiju centra izveidi, rasts risinājums nepieciešamo finansējumu piesaistīt, veicot izmaiņas ES fondu programmās. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma izvērtēšanā ievēroti Ekonomikas ministrijas izstrādātajās vadlīnijās “Vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai sakarā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā grozījumu veikšanai spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos attiecībā uz ēku būvniecību” noteiktie principi.

Kuldīgas tehnikuma Tehnoloģiju centra modernizācijas projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, paredz pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu. Pēc darbu pabeigšanas darbnīcas un telpas varēs izmantot arī vispārizglītojošo skolu skolēnu un pieaugušo izglītības nodarbībām, kā arī Kuldīgas Restaurācijas centra aktivitātēm.

Aizvadītā gada nogalē ekspluatācijā jau nodota Kuldīgas tehnikuma renovētā dienesta viesnīca, infrastruktūras modernizāciju īstenojot ar ES fondu atbalstu. Tāpat, līdzās tehnikuma ēku un telpu renovācijas darbiem, veikti nozīmīgi ieguldījumi mācību programmu modernizēšanā. Ir iegādātas mūsdienīgas iekārtas, darba galdi un cits aprīkojums, kas audzēkņiem sniedz iespēju mācību procesā apgūt prasmes, kuras šobrīd ir īpaši nepieciešamas darba tirgū.

Informatīvais ziņojums “Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.