eiropa-centralazija

2020. gada 14.-15. oktobrī norisinās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkota Eiropas Savienības (ES) un Centrālāzijas valstu pārstāvju tiešsaistes tikšanās “Sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana starp Eiropu un Centrālāzijas valstīm izglītības digitalizācijas jautājumos”. Tikšanās mērķis ir veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp Baltijas un Centrālāzijas valstīm, kā arī ES institūcijām par sasniegto un iecerēto ar izglītības digitalizāciju saistītos jautājumos. Diskusijas ietvaros tika pārrunāti arī valstu nacionālā līmeņa izaicinājumi un rastie risinājumi Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, izglītības loma digitālajā transformācijā, kā arī abu reģionu sadarbības nozīme un iespējas, ko tās stiprināšanai sniedz ES programmas, digitālās platformas un rīki.

Šīs tikšanās pirmā daļa tika veltīta augsta līmeņa pārstāvju diskusijai. “Latvijā izglītības digitalizācija jau vairākus gadus ir bijis viens no aktuālajiem darba kārtības jautājumiem, savukārt Covid-19 krīze īpaši akcentēja digitalizācijas un inovāciju nozīmi nepārtraukta un kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā,” tikšanās laikā norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Augsta līmeņa diskusijā piedalījās arī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, ES īpašais pārstāvis Centrālāzijā Peters Burjans, izglītības jomas viceministri no Tadžikistānas un Uzbekistānas, kā arī pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Eiropas Komisijas, Kazahstanas un Turkmenistānas.

Šajās divās dienās notika arī Baltijas un Centrālāzijas valstu ekspertu tiešsaistes tikšanās, pirmo dienu veltot pieredzes apmaiņai vispārējā izglītībā, bet otro dienu profesionālās izglītības jomai.

Tikšanās dalībnieki savās uzrunās īpaši uzsvēra, ka esošajā situācijā pieredzes apmaiņa izglītības digitalizācijas jautājumos starp valstīm un reģioniem ir īpaši svarīga, palīdzot cīnīties ar kopīgajiem izaicinājumiem un rast efektīvākus risinājumus, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un pieejamību visiem.

Tiešsaistes seminārs “Sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana starp Eiropu un Centrālāzijas valstīm izglītības digitalizācijas jautājumos” tika organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā attīstības sadarbības projekta ietvaros ar Ārlietu ministrijas piešķirto attīstības sadarbības finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2020.gadam.

Vairāk informācijas par sadarbību arī Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē.