COVID-19 Pedagogiem Skolēniem
drosa_eksamenu_norise

Šodien, 2021. gada 29. aprīlī, valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka noslēguma pārbaudījumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu norisi klātienē.

Lai eksāmenu norise būtu droša, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Veselības ministriju ir sagatavoti Ieteikumi 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei 2020./2021.mācību gadā, kuru pamatā ir regulējums testēšanas, transporta, distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm

Eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu notiks, sākot ar 11.maiju, tomēr to skaits ir samazināts. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise plānota jūnijā.

Lai vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenu norise būtu droša, izglītojamajiem un pieaugušajiem, kuri iesaistīti obligāto pārbaudījumu norisē, jāievēro galvenie drošības pamatprincipi - jāveic testēšana, jāievēro distances un higiēnas prasības, kā arī eksāmenu laikā visiem jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, tostarp mutes un deguna aizsegi. Vienā eksāmena telpā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 25 izglītojamie, bet atbilstoša izmēra skolas zālē pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne.

Līdzās tam, ka skolās būs nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi, atbilstošs telpu plānojums, lai netiktu pārsniegts personu skaits, kā arī noteikts eksāmenu ilgums (3 stundas), jāatceras, ka uz vispārizglītojošo priekšmeta eksāmenu 12.klases skolēni vai profesionālas izglītības skolu audzēkņi un pieaugušie, kuri iesaistīti eksāmenu norisē, drīkst doties tikai tad, ja ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Jāatceras, ka uz eksāmenu nedrīkst doties gadījumos, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes, ja ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.

Gan izglītības iestādes ārtelpās, gan iekštelpās jākontrolē cilvēku plūsmas, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos. Daudzas pašvaldības arī nodrošinās transportu nokļūšanai uz eksāmena norises vietu. Par visiem drošības pasākumiem jaunieši saņems informāciju no savām izglītības iestādēm.

Izglītojamiem, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 slimnieki vai to kontaktpersonas, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu papildtermiņā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegto izziņu. Eksāmenu norise papildtermiņā plānota no 14. jūnija līdz 4. jūlijam.

Ja skolēnam vai darbiniekam nav iespējas piedalīties kolektīvajā testēšanā, tad izņēmuma gadījumā testu var veikt arī individuāli. Skolēniem un eksāmena norisē iesaistītajiem pieaugušajiem testa veikšanas izmaksas tiek segtas no valsts līdzekļiem.

Izglītības iestādes organizē skolēnu un pieaugušo testēšanu izglītības iestādē pirms obligāto eksāmenu norises no 7. līdz 10. maijam. Negatīvais tests dod iespēju piedalīties visos obligātajos vispārizglītojošo priekšmetu eksāmenos. Piedaloties kādā no izvēles eksāmeniem testēšana jāatkārto.

Maija pirmajā nedēļā konsultācijas un mācības tiem jauniešiem, kas kārtos obligātos eksāmenus, aicinām organizēt tikai attālināti vai klātienē (individuāli), lai mazinātu iespēju, ka visiem vienas klases skolēniem vai viena kursa audzēkņiem pirms eksāmena jādodas pašizolācijā vai jāievēro karantīna, ja kādam skolēnam vai pieaugušajam pirms eksāmena tiek konstatēts pozitīvs Covid-19 tests.

Lai 2020./2021. mācību gadā iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jākārto trīs obligātie eksāmeni:

  • vienā svešvalodā no 11. līdz 14. maijam;
  • latviešu valodā - 18. maijā;
  • matemātikā  - 21.maijā.

Ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Vairāk informācijas par eksāmenu norises laikiem meklējiet Valsts izglītības satura centra mājaslapā

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu laikā, kas notiks jūnijā, pieļaujamais kvalifikācijas eksāmena prakstiskās daļas kārtotāju skaits vienā grupā ir ne lielāks par 10 personām, pirms šo pārbaudījumu veikšanas testēšana jāveic eksāmenu norisē iesaistītajiem pieaugušajiem, audzēkņiem testēšana nebūs jāveic, bet stingri jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības – distance, ne mazāka par diviem metriem, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, higiēnas nodrošināšana, vēdināšana un plūsmas kontrole, lai nepieļautu dažādu personu grupu satikšanos un drūzmēšanos. Audzēkņiem, kuriem eksāmenu norises laikā nepieciešams izmantot dienesta viesnīcas nakšņošanai, jānodrošina iespēja palikt istabiņās pa vienam.

Valsts izglītības satura centrs sagatavojis detalizētu informāciju par eksāmenu norisi, ar kuru aicināti iepazīties ne tikai skolu direktori un skolotāji, bet arī vecāki un skolēni. Lai gan katru gadu top šāds eksāmenu norišu apraksts, šoreiz tas ir ar papildu akcentiem, jo ņemta vērā ārkārtējā situācija un valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Šī informācija arī mazinās satraukumu un neziņu par eksāmenu norisi kopumā. 

29. aprīlī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizēja informatīvu tiešsaistes semināru par epidemioloģisko situāciju valstī un drošu eksāmenu norisi. Semināra ieraksts pieejams šeit.