EPALE
epale

EPALE – Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma – ik gadu sadarbojas ar dažādiem pieaugušo izglītības sniedzējiem ciešāk, uzaicinot viņus kļūt par platformas vēstniekiem. Šajā gadā EPALE Latvija noslēgusi līgumus ar astoņiem reģionālajiem koordinatoriem, un tie būs aktīvi līdz EPALE Nacionālā atbalsta dienesta projekta norises beigām - 2022. gada martam.

EPALE Latvija reģionālie koordinatori

Rīgas reģionā:

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība un Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” 2019. gada ieguvēja Latvijas Nacionālā bibliotēka;

Kurzemes reģionā:

Zemītes pagasta Tautas nama vadītāja Ērodeja Kirillova un biedrība "Project Net";

Zemgales reģionā:

biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” un Sociālās integrācijas valsts aģentūras projekta pedagoģe un psiholoģe Dzintra Līce;

Vidzemes reģionā:

Vidzemes augstskola;

Latgales reģionā:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā Ilze Onzule.

EPALE reģionālie koordinatori cieši sadarbojas ar EPALE Latvija Nacionālo atbalsta dienestu, informē par platformas piedāvātajām iespējām savos reģionos, EPALE vārdā rīko seminārus par pieaugušo izglītībā aktuālām tēmām, kā arī piedalās starptautiskajās diskusijās un platformas satura papildināšanā.

Pirmā plānošanas tikšanās ar EPALE reģionālajiem koordinatoriem notika šā gada 15. februārī, kurā EPALE Latvija komanda un reģionālie koordinatori iepazinās cits ar citu, izrunāja gada laikā plānotos pasākumus un pievērsa uzmanību platformas tehniskajiem aspektiem.

Intervija ar biedrību "Project Net"

Intervija ar biedrību “Izglītības inovāciju pārneses centrs”

EPALE raksts par Latvijas Nacionālo bibliotēku

Aicinām sekot līdzi informācijai par jaunākajām EPALE aktivitātēm!

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.