Zinātne Zinātnes komunikācija
zoomed

No 6. līdz 29. aprīlim, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst.  13.00-13.40 un 14.30-15.10, Izglītības un zinātnes ministrija aicina 11. un 12. klašu skolēnus tiešsaistes sarunās ar Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm atklāt dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo dabu.

Projektā ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA piedalīsies 15 zinātnieces un 9 zinātnieki, pārstāvot vairākas zinātnes nozares un apakšnozares - elektronika, robotika, viedā enerģētika, materiālzinātne, farmakoloģija, molekulārbioloģija, onkoloģija, sabiedrības veselība, izglītības zinātne, medijpratība, sabiedriskā zinātne (citizen science), etnobotānika, medicīnas tiesības u.c.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska: “Patiesi novērtēju zinātnieku atsaucību. Tiešsaistes sarunas ar vecāko klašu skolēniem rada  izpratni un interesi par zinātni un pētniecību kā par aizrautīgu, interesantu un prestižu nodarbošanos. Aicinu skolēnus pilnībā izmantot šo iespēju, lai izzinātu zinātnes procesus un pašu zinātnieku ikdienu. Šīs sarunas būtiski var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli.”

Projektā piedalīsies zinātnieki un zinātnieces no 13 zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs:

 • Elektronikas un datorzinātņu institūts - Kaspars Ozols;
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs -  Dace Pjanova;
 • Latvijas Hidroekoloģijas institūts – Solvita Strāķe; 
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - Ilga Gedrovica;
 • Latvijas Universitāte - Baiba Jansone (LU Medicīnas fakultāte), Linda Daniela un Zanda Rubene (LU Pedagoģijas,  psiholoģijas un mākslas fakultāte), Guntars Kitenbergs (LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte), Jānis Liepiņš (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts);
 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts - Jānis Rižikovs; 
 • Liepājas Universitāte - Baiba Trinīte;
 • Rīgas Stradiņa universitāte - Karina Palkova (RSU Juridiskā fakultāte), Inese Čakstiņa un Arvīds Irmejs (RSU Onkoloģijas institūts), Maija Dambrova (RSU un Latvijas Organiskās sintēzes institūts);
 • Rīgas Tehniskā universitāte - Kaspars Kalniņš (RTU Materiālu un konstrukciju institūts), Agris Ņikitenko (RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte), Ruta Vanaga (RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts), Kārlis Agris Gross, Dagnija Loča  (RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs);
 • Venēcijas Ka’Foskāri (Ca’Foscari) universitāte - Baiba Prūse;
 • Vides risinājumu institūts - Dainis Jakovels;
 • Vidzemes Augstskola - Agnese Dāvidsone;
 • Zinātniskais Institūts BIOR - Iveta Pugajeva.

Kā skolēni var piedalīties ZINĀTNE.ZOOMED.IN?

Skolotājs izvēlas dienu un laiku, kad klase var tikties ar zinātnieku no saraksta  kurp.es kalendārā.

 • Kalendārā pieejams apraksts par zinātnieku un pieteikšanās anketu, kur skolotājs reģistrē klasi (bez skolēnu personas datiem). Klases var pieteikties uz vairākām sarunām, tomēr jāņem vērā, ka katrā sarunā ir ierobežots skolēnu skaits. 
 • Pēc reģistrācijas skolotājs savā e-pastā saņem Zoom pieejas datus, kurus nosūta klasei, kas tiksies ar zinātnieku;
 • Pirms sarunas skolotājs aicina klasi noskatīties  3 min. video par zinātnieku vai zinātnieci (saite uz video pie zinātnieka apraksta kurp.es kalendārā), ar kuru būs tikšanās, lai skolēni gūtu ieskatu tēmā un tiekoties varētu piedalīties konkursā par video redzēto;
 • Lai sarunas laikā varētu piedalīties konkursā, skolēniem jāizmanto Kahoot! aplikācija telefonā vai lietotne https://kahoot.com/ datorā.

Detalizētākai informācijai par pasākuma norisi lūgums sazināties, zvanot 29104032 vai rakstot zinatne@izm.gov.lv.

ZINĀTNE.ZOOMED.IN notiek ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.